:

När skickas nationella proven ut 2022?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När skickas nationella proven ut 2022?
  2. Vad är dåligt med nationella prov?
  3. När är nationella proven 2022 matte?
  4. Vad händer om det går dåligt på nationella?
  5. Vad händer om man är sjuk på nationella provet?

När skickas nationella proven ut 2022?

Årskurs 6: Tisdagen den 8 februari 2022 (delprov B1 och delprov C1) samt torsdagen den 10 februari 2022 (delprov B2 och delprov C2).

Vad är dåligt med nationella prov?

Nationella proven ska få större påverkan på elevernas betyg Det betyder i praktiken att de nationella proven styr betygen i fem ämnen och kan få stora konsekvenser för elevernas framtida studier. I årskurs 9 får man betyg i 17 ämnen. Vid en första anblick kan det tyckas vara en bra idé.

När är nationella proven 2022 matte?

Datum för läsåret

KursDelprovDatum
Matematik 1a, 1b,1cB+C+Dtors 15 december 2022 Kl. 9.00
Matematik 1a, 1b,1cB+C+Dons Kl. 9.00
Matematik 2a,2b,2cB+C+Dons 14 december 2022 Kl. 9.00
Matematik 2a,2b,2cB+C+Dtis Kl. 9.00

Vad händer om det går dåligt på nationella?

Det är sällan så att betyg sänks pga resultat av det Nationella provet. Om du ligger på B-nivå, t. ex. och får C på det Nationella provet, så tror jag du får B i kursen i alla fall, däremot om man ligger på C nivå och får F på det Nationella provet, så kanske man får D som slutbetyg i Nian.

Vad händer om man är sjuk på nationella provet?

Elev som var sjuk kan få göra provet i efterhand Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand.