:

Är Burma farligt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är Burma farligt?
  2. Vad handlar konflikten i Burma om?
  3. Hur är det i Burma idag?
  4. Hur många har flytt från Myanmar?
  5. Vad har hänt med pressfriheten i Burma?
  6. Hur många Rohingyer har flytt från Myanmar?
  7. Hur är pressfriheten i Myanmar?
  8. Varför föredrar vissa Burma över Myanmar?

Är Burma farligt?

Myanmar - avrådan Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder UD från alla resor till Myanmar sedan den 1 februari 2021. Från och med den uppmanar Utrikesdepartementet svenskar som befinner sig i Myanmar att lämna landet.

Vad handlar konflikten i Burma om?

Det är en konflikt som grundar sig i intolerans mellan olika etniska och religiösa grupper i Myamar (Burma). Där är majoriteten buddister från Rakhine och minoriteten den muslimska folkgruppen Rohingya. Rohingyafolket lever som statslösa i Myanmar, och anses av FN vara den mest förföljda folkgruppen i världen.

Hur är det i Burma idag?

Burmeser har dominerat Myanmars politik sedan självständigheten. Detta har skapat flera långvariga väpnade konflikter med de andra etniska grupperna i landet, men de flesta har ingått fredsavtal efter 2011. Myndigheterna har länge fört en diskriminerande och våldsam politik mot den muslimska etniska gruppen rohingya.

Hur många har flytt från Myanmar?

Flyktingar från Myanmar har flytt över flera nationsgränser och söker, eller får, olika nivå av skydd beroende på vilket land de befinner sig i. Man uppskattar att det finns mer än 900 000 flyktingar från Myanmar i Bangladesh.

Vad har hänt med pressfriheten i Burma?

Reportrar utan gränser har sedan kuppen i Myanmar registrerat en lång rad hot och trakasserier mot journalister i landet, liksom censur. Landet har kastats tio år tillbaka i tiden, till en era då ingen fri press var tillåten.

Hur många Rohingyer har flytt från Myanmar?

Sedan början av augusti 2017 har över 700 000 rohingyer flytt från Myanmar till Bangladesh, vilket har skapat en humanitär kris. Rohingyernas flyktingläger blev på bara ett år det största i världen och behovet av mat, rent vatten och bostäder är stort. Men framför allt måste människor få känna sig trygga.

Hur är pressfriheten i Myanmar?

Ny ranking i årets pressfrihetsindex – De som sticker ut mest förra året är Myanmar, Afghanistan, Ryssland och Mali som rasar ner på den här skalan. Det har att göra med det geopolitiska läget och makthavare som motarbetar fri press. Positivt är i alla fall något förbättrad situation i Afrika, säger Erik Halkjear.

Varför föredrar vissa Burma över Myanmar?

Dock fortsätter somliga att använda ”Burma” framför ”Myanmar” för att ta avstånd från militären och landets ledare, som fortfarande endast delvis är valda av folket. Bruket av ”Burma” är vanligare i landets minoritetsområden och bland exilburmeser än vad det är i majoritetsområdena, där burmesiska är förstaspråk.