:

Kan kommunen ta bort Bygglovsplikten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan kommunen ta bort Bygglovsplikten?
  2. Vad kallas i detaljplanen en plats som är allmänt tillgänglig och avsedd för gemensamma behov?
  3. Kan kommunen ändra Bygglovsplikten så att den blir olika i olika delar av kommunen?
  4. Vad får man göra utanför detaljplanerat område?
  5. Vad står det i plan- och bygglagen 5 tredje stycket?

Kan kommunen ta bort Bygglovsplikten?

Vad kallas i detaljplanen en plats som är allmänt tillgänglig och avsedd för gemensamma behov?

Kan kommunen ändra Bygglovsplikten så att den blir olika i olika delar av kommunen?

Vad får man göra utanför detaljplanerat område?

Vad står det i plan- och bygglagen 5 tredje stycket?