:

Vad behövde kungamakten få hjälp med för att kunna styra riket mer effektivt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad behövde kungamakten få hjälp med för att kunna styra riket mer effektivt?
  2. Varför började det växa fram städer under medeltiden?
  3. Hur slutade feodalismen?
  4. Hur länge levde män på 1400-talet?
  5. Varför bildades städer?
  6. På vilka sätt stärktes kungamakten statsmakten under 1600-talet resonera och försök att jämföra med medeltida kungamakt?

Vad behövde kungamakten få hjälp med för att kunna styra riket mer effektivt?

Dessa omständigheter krävde att en kung var tvungen att ha många medhjälpare för att ha möjlighet att kontrollera stora områden och driva in skatt från befolkningen. Kungen fick därför ta hjälp av de lokala stormännen som bodde i riket för att kunna styra landet effektivt.

Varför började det växa fram städer under medeltiden?

Både städer och borgar fungerade som viktiga stödjepunkter för kungamakten. Städerna gav kungamakten kontroll över handeln, medan de olika borgarna fungerade som en ett centrum för administration, militär och försvar.

Hur slutade feodalismen?

Feodalismen hängde samman med att statsmakten under tidig medeltid (ca ) hade varit mycket svag, kommunikationerna långsamma och ekonomin baserad på naturahushållning. Det enda sättet för en europeisk monark att styra sitt rike var att lägga ut regerandet "på entreprenad" bland lokala stormän.

Hur länge levde män på 1400-talet?

När det gäller medellivslängd är skillnaderna mellan nutid och dåtid betydligt större. Av undersökningar av skelett som påträffades vid utgrävningen av begravningsplatsen Helgeandsholmen i Stockholm framgår att medellivslängden för vuxna män under senmedeltiden låg omkring 45 år, för kvinnor 42.

Varför bildades städer?

Städer har funnits sedan forntiden och återspeglar civilisationens utveckling, där näringarna i staden typiskt inte var jordbruk, utan mer förädling av varor, handel och administration. Staden har ofta en innerstad eller stadskärna som karaktäriseras av koncentrerad stadsbebyggelse.

På vilka sätt stärktes kungamakten statsmakten under 1600-talet resonera och försök att jämföra med medeltida kungamakt?

Det var nu som den statliga byråkratin började växa fram i många länder runt om i Europa. Staten - kungamakten inkl. medhjälpare - fick därmed bättre kontroll över folket och kunde på så sätt styra och ställa mer som de ville.