:

Vem bryter litium?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem bryter litium?
  2. Hur mycket litium finns det?
  3. Varför går man upp i vikt av litium?
  4. Hur mycket litium finns i Sverige?
  5. Hur mycket litium i elbil?

Vem bryter litium?

Litiumet som används till världens elbilsbatterier bryts framförallt i Australien, Kina och Sydamerika. Utvinningen av litium och kobolt är på olika håll i världen en ohållbar verklighet med ett högt pris för både människor och miljö.

Hur mycket litium finns det?

Världsproduktionen av litium uppgick år 2016 till cirka 35 000 ton varav Chile, Australien, Kina och Argentina står för över 95%. Den ökade efterfrågan har lett till ökad prospektering och år 2016 uppskattades världens kända tillgångar till 47 miljoner ton, varav Argentina och Bolivia vardera har cirka 9 miljoner ton.

Varför går man upp i vikt av litium?

Viktökning under litiumbehandling är inte ovanligt. Den kan dels bero på ökat vätske- och/eller kaloriintag dels på en ökad tendens till att samla på sig vätska. Då litium- behandling kan leda till ökad törst är det viktigt att törsten släcks med kalorifattiga drycker (helst vatten) för att undvika viktökning.

Hur mycket litium finns i Sverige?

I Sverige har litium tidigare utvunnits som både huvud- och biprodukt i ett par gruvor inom Skelleftefältet. Ett antal kända litiummineraliseringar finns också i Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Stockholms län, dessa har dock aldrig varit aktiva gruvor.

Hur mycket litium i elbil?

Batteripacket i en modern elbil består av några hundra till några tusen litiumjonbatterier. Även om den aktiva ingrediensen som gett batterierna dess namn är litium innehåller de faktiskt mest aluminium och koppar. Endast cirka två procent av batteriet utgörs av litium.