:

Hur blir man en finansiell rådgivare?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man en finansiell rådgivare?
  2. Får man ge finansiell rådgivning?
  3. Vad gör en privat rådgivare?
  4. Vad krävs för att bli Privatrådgivare?
  5. Vad tjänar en private banking rådgivare?
  6. Vem kan hjälpa mig med mina skulder?
  7. På vilken grund kan en konsument få skadestånd enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter?
  8. Vad innebär finansiell rådgivning?
  9. Vad tjänar en rådgivare på bank?

Hur blir man en finansiell rådgivare?

Som sin grundutbildning på eftergymnasial nivå kan man t. ex läsa ekonomiprogrammet som är 3 år på heltid (180 hp) och leder till en kandidatexamen alternativt själv kombinera kurser i företagsekonomi, nationalekonomi och andra ekonomiska ämnen till en kandidatexamen.

Får man ge finansiell rådgivning?

Rådgivningslagen gäller. Lagen gäller när företag ger råd till konsumenter om placering i finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att konsumenten inte får erbjudas sämre villkor än de som står i lagen.

Vad gör en privat rådgivare?

Som privatrådgivare ger man ekonomiska råd och vägledning utifrån en analys av kundens ekonomi. Det kan gälla sparande, placering av pengar, lån till bostad eller kapitalvaror, försäkringar, vardagsekonomi eller familjerättsliga frågor.

Vad krävs för att bli Privatrådgivare?

Vilken utbildning krävs för att bli Privatekonomisk rådgivare. En lämplig utbildning för att bli privatekonomisk rådgivare är en ekonomisk högskoleutbildning eller YH-utbildning. För att få arbeta som rådgivare kräver lagen att arbetsgivaren ser till att rådgivaren är kvalificerad för arbetet.

Vad tjänar en private banking rådgivare?

41 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vem kan hjälpa mig med mina skulder?

Vilken hjälp kan budget- och skuldrådgivningen ge? Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när den skuldsatte själv inte gör det. Kommunens budget- och skuldrådgivning ger råd och stöd, utifrån den skuldsattes specifika situation.

På vilken grund kan en konsument få skadestånd enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter?

Näringsidkaren kan bli skadeståndsskyldig mot konsumenten för ren förmögenhetsskada som orsakas genom finansiell rådgivning. Tillsynsmyndigheten ges enligt förslaget rätt att ingripa mot de näringsidkare som inte följer de föreslagna bestämmelserna. Den nya lagen föreslås träda i kraft den .

Vad innebär finansiell rådgivning?

Finansiell rådgivning är råd om placering av pengar i finansiella instrument. När näringsidkare ger konsumenter finansiell rådgivning gäller Rådgivningslagen. Enligt lagen måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla givna råd ska bli dokumenterade.

Vad tjänar en rådgivare på bank?

41 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.