:

Vad menas med Invändningsrätt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med Invändningsrätt?
  2. Vad har du som konsument för rätt att få veta enligt konsumentkreditlagen?
  3. Vad händer under en kreditprövning?
  4. Kan enkelt skuldebrev Godtrosförvärv?
  5. Är faktura kreditköp?

Vad menas med Invändningsrätt?

Vid köp av varor och tjänster har konsumenter rätt att i vissa situationer framställa invändningar. En sådan invändning kan till exempel vara att det är fel på varan eller att säljaren är i dröjsmål med leverans av varan. När sådana situationer uppstår har konsumenten rätt att vidta eller kräva vissa åtgärder.

Vad har du som konsument för rätt att få veta enligt konsumentkreditlagen?

Du ska informationen i formuläret Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation. I formuläret ska det bland annat finnas information om typ av kredit, effektiv ränta, kreditbelopp, löptid och storleken på dina avbetalningar. Alla kreditgivare måste lämna samma information i samma formulär.

Vad händer under en kreditprövning?

När du ansöker om ett lån måste banker och andra långivare göra en kreditprövning för att kontrollera att du har förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet. De uppgifter du lämnar kontrolleras, exempelvis genom en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag.

Kan enkelt skuldebrev Godtrosförvärv?

Eftersom en köpare av ett enkelt skuldebrev inte får en värdehandling utan bara övertar överlåtarens rätt till betalning, får gäldenären göra samma invändningar mot köparen som han eller hon skulle ha kunnat göra mot den ursprunglige borgenären. Löpande skuldebrev kan däremot godtrosförvärvas.

Är faktura kreditköp?

En faktura är en kredit; du får vänta med att betala under en viss tid. I dagligt tal är en faktura detsamma som en räkning – ett skriftligt krav på betalning från ett företag för en vara eller tjänst.