:

Hur man mäter en stator?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur man mäter en stator?
 2. Vad är B+ kabel?
 3. Hur fungerar en stator?
 4. Hur mäter man en tändspole om den är hel?
 5. Hur mäter man gnista?
 6. Kan man mäta en CDI box?
 7. Hur mäter man en CDI box?
 8. Vad gör en Laddningsrelä?
 9. Hur grov kabel från generatorn?
 10. Hur kollar man gnistan på tändstift?

Hur man mäter en stator?

Statorn kommer att ha tre kablar av samma färg. Mät växelspänningen mellan varje par av två av de tre ledningarna (3 mätningar totalt). Det spelar ingen roll vilken mätarledning som går till vilken statorkabel.

Vad är B+ kabel?

Därför har vi sammanställt de vanligaste i en tabell. B+ går till plus på batterierna (helst via en huvudsäkring). B- går till minus på batterierna och startmotorn och eventuella jordpunkter. D+ får en magnetiseringsström när generatorn ska starta.

Hur fungerar en stator?

I både statorn och rotorn ingår kärnor av järn som gemensamt bildar en magnetisk krets. De strömmar som finns i statorns respektive rotorns lindningar genererar ett flöde i den magnetiska kretsen. Flödet passerar i radiell riktning genom det luftgap som finns mellan statorn och rotorn.

Hur mäter man en tändspole om den är hel?

Du kan ju alltid testa tändspolen genom att sätta tungan där tändstiftet ska vara och trycka på start. Är det brunt i kallingarna efteråt så är spolen hel.

Hur mäter man gnista?

Hur går det? Får du någon spänning när du mäter med multimetern ut från statorn när du kickar (statorn skall ej vara inkopplad). Om du ser på multimetern att den genererar spänning, så skall du koppla in den och mäta efter voltregulatorn/likriktaren. Kicka och kolla om du får spänning efter den.

Kan man mäta en CDI box?

fungerar mäter du enkelt spänningen från regulatorn. Det kan du göra direkt på batteriet. Börja utan förbrukare osv. Har du för låg spänning kan de mest märkliga fel dyka upp.

Hur mäter man en CDI box?

Du skall mäta direkt på CDI´n där kablarna enligt schemat normalt sitter. Bild 9 - Jag kan inte garantera att CDI´n är hel även om värdena stämmer detta p.g.a. att elektroniken kan uppträda annorlunda under belastning eller när den blir varm.

Vad gör en Laddningsrelä?

En likströmsgenerator som är fast ansluten till ett batteri laddar ur batteriet mycket fort. Därför har man även ett backströmsrelä som bryter kontakten om generatorn står stilla. Dessa funktioner är sammanbyggda i ett elektromekaniskt ”relä”. För att justera laddningsspänning och strömgräns måste du öppna upp reläet.

Hur grov kabel från generatorn?

Vanligtvis räcker det med en kabel på exempelvis 16mm2 eller 25mm2, lite beroende på avstånd till batteriet och styrkan på generatorn. Men vi lagerför kabel upp till 120mm om behovet finns. Många äldre fordon är från fabrik utrustade med en 6mm2 kabel, som enbart klarar av att leda upp till 35A.

Hur kollar man gnistan på tändstift?

 1. Sätt tillbaka tändstiftet i tändhatten och lägg tändstiftet mot metall.
 2. Håll gärna fast tändstiftet med en polygrip så att du inte får en stöt.
 3. Tryck sedan på startknappen (eller be en kompis kicka)
 4. Nu skall du få en stark klar blå/vit gnista i elektrodgapet på tändstiftet se bild 8.
BE