:

Varför gör man MH?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Varför gör man MH?
 2. Vad menas med BPH?
 3. Vad är ett bra MH?
 4. När ska man göra MH?
 5. Vilka moment ingår i BPH?
 6. Vad kostar ett BPH test?
 7. Hur många gånger får man göra BPH?
 8. Vad är BPH test hund?
 9. När ska män göra BPH?
 10. Vad är det för skillnad på MH och BPH?
 11. För vilka hundar krävs MH?
 12. Vad är skillnaden mellan MH och MT?

Varför gör man MH?

Mentalbeskrivning Hund, MH, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.

Vad menas med BPH?

BAKGRUND. Med stigande ålder bildas små godartade adenom i prostata. Dessa består av körtelvävnad och glatt muskulatur. Adenomen kan tillväxa och ge upphov till benign prostatahyperplasi, BPH.

Vad är ett bra MH?

Det finns inga egentliga rätt eller fel i ett MH (om vi inte måste bryta), beskrivningen i sig ska vara neutral. Det är upp till den som sedan läser protokollet att avgöra vad som är bra eller dåligt.

När ska man göra MH?

Mentalbeskrivning (MH) görs från 12 månaders ålder och uppåt. Det är ingen övre åldersgräns för att få beskriva sin hund. Mentalbeskrivning utförs av speciellt utbildade figuranter, testledare och av en mentalbeskrivare.

Vilka moment ingår i BPH?

Sju moment ingår i BPH: ”Främmande person”, ”Föremålslek”, ”Matintresse”, ”Visuell överraskning”, ”Skrammel”, ”Närmande person” och ”Underlag”.

Vad kostar ett BPH test?

Det är upp till varje arrangör att sätta en prislapp på BPH-beskrivningen. Hör dig för vad din beskrivning kommer att kosta när du anmäler dig. Vissa special- och rasklubbar subventionerar deltagande på BPH.

Hur många gånger får man göra BPH?

Man kan endast göra BPH en gång med sin hund. Till skillnad mot tex utställning. Där kan du visa upp din hund hur många gånger du vill, för olika domare. Uppfödare är ofta vana att titta på hundar ur ett exteriört perspektiv och får vägledning genom den skriftliga kritiken domaren ger om hunden.

Vad är BPH test hund?

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer. Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet.

När ska män göra BPH?

Efter att du och din hund gått banan gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet. Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.

Vad är det för skillnad på MH och BPH?

BPH har moment som ska avspegla hundarnas reaktioner i mer vardagslika situationer. Då MH främst är framtaget för bruks- och tjänstehundar anser SKK att mentaltestet BPH (Beteende- och personbeskrivning hund) är det som bäst passar att beskriva mentaliteten hos sällskapshundar.

För vilka hundar krävs MH?

Krav på genomgången MH gäller hund av SBK ras, som uppnått 18 månaders ålder, för deltagande i SBK:s prov och tävling. Även för övriga raser som uppnått 18 månaders ålder gäller genomgången MH (alternativt genomfört BPH eller avbrutet av beskrivaren) för deltagande i SBK:s prov och tävling.

Vad är skillnaden mellan MH och MT?

SBK anordnar två typer av tester den ena Mentalbeskrivning Hund (MH) och den andra Mentaltest som med en kombination av godkänt både test och exteriörbeskrivning kallas Korning. Mentaltesten har omarbetats och kommer i en ny tappning.