:

Vad är Bakdrag?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Bakdrag?
  2. Hur ofta ska man rensa Imkanalen?
  3. Varför fungerar inte ventilationen?
  4. Varför låter ventilationen så mycket?
  5. Hur ofta ska man kontrollera ventilationen?

Vad är Bakdrag?

Bakdrag från utsugsventiler: Bakdrag innebär att kall luft strömmar in i lägenheten genom utsugsventil. Bakdrag uppstår när sugkraften i olika kanaler är ojämn i kombination med att friskluftstillförseln genom otätheter/spaltventiler är för liten.

Hur ofta ska man rensa Imkanalen?

En sådan eldsvåda blir ofta explosiv. Vår rekommendation är att du rensar imkanalen åtminstone vart tredje år.

Varför fungerar inte ventilationen?

Alla hus har någon typ av ventilation, om inte annat självdrag. All ventilation kan dock upphöra att fungera. Att ventilationen inte fungerar kan bero på många olika saker, några vanliga skäl är brister vid injusteringen, dåligt underhåll och ändrade förhållanden (exempelvis har huset tätats).

Varför låter ventilationen så mycket?

Varför låter det så mycket? Oljud i ventilationen kan som sagt bero på många saker. En vanlig orsak är att monteringen av själva frånluftsventilationen är bristfälligt utförd, eller att dimensionerats fel.

Hur ofta ska man kontrollera ventilationen?

Hur ofta en kontroll och rengöring behöver göras är beroende på vilket ventilationssystem du har i ditt hem. Rekommendationen är att kontrollera spisfläkt och imkanal med ett intervall mellan 1-6 år beroende på kanaldimensioner. Desto mindre kanaldimensioner desto oftare behöver de rensas.