:

Varifrån kommer de fem Levnadsreglerna inom buddhismen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Varifrån kommer de fem Levnadsreglerna inom buddhismen?
  2. I vilka länder finns buddhismen?
  3. Vad har buddhismen för levnadsregler?
  4. Vad innebär nirvana inom hinduismen kontra buddhismen?
  5. Hur ser hinduismen på andra religioner?

Varifrån kommer de fem Levnadsreglerna inom buddhismen?

De fem träningsreglerna utgör den grundläggande moraliska koden för lekmän inom en del buddhistiska riktningar. Träningsreglerna är praktiskt taget identiska i de flesta buddhistiska inriktningarna, men en del lägger större tonvikt vid dem än andra, och vissa (såsom Jodo shinshu) använder dem inte alls.

I vilka länder finns buddhismen?

Det finns ungefär 500 miljoner buddhister i världen. De flesta bor i Kina, Japan, Thailand, Kambodja och Tibet. Buddhismen skiljer sig mycket åt från land till land. Den som är buddhist i Sverige lever inte på samma sätt som en buddhist i Asien gör.

Vad har buddhismen för levnadsregler?

För dem som inte är munkar eller nunnor gäller fem grundläggande livsregler. Att inte döda. Man ska inte avsiktligt döda eller skada något levande väsen. Regeln gäller också onda tankar och ovänligt tal.

Vad innebär nirvana inom hinduismen kontra buddhismen?

Nirvana är ett själsligt slutmål inom buddhismen och hinduismen – ett evigt, lycksaligt tillstånd av fullständig själsvila. Inom buddhismen ses nirvana som fullständig frihet från begär, hat och självbedrägeri. Att uppnå nirvana är detsamma som att bli upplyst eller uppvaknad.

Hur ser hinduismen på andra religioner?

Den hinduiska lärans tolerans och dynamik inför andra religioner har gjort att den med tiden överlevt både erövringar och andra rivaliserande religiösa läror... Hinduismen räknas som den äldsta bland världsreligionerna och har sina rötter i Indiens uråldriga historia och litteratur.