:

Hur tar man upp naturgas från marken?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur tar man upp naturgas från marken?
  2. Vilken verkningsgrad har naturgas?
  3. Hur pumpar man upp naturgas?
  4. Hur mycket energi genererar naturgas?
  5. Varifrån kommer naturgas till Sverige?

Hur tar man upp naturgas från marken?

Naturgas via ledning, fartyg och flaska Det mest ekonomiska sättet att transportera naturgas är genom ledningar. Från de gasfält som inte har rörförbindelse med stora förbrukare fraktas gasen med tankfartyg. För att detta ska vara möjligt kyls gasen ner till minus 162 grader och övergår då till flytande form.

Vilken verkningsgrad har naturgas?

Naturgas innehåller färre kolatomer per energienhet än olja och kol. Därför bidrar naturgasen i mindre grad till växthuseffekten. Naturgas släpper ut nästan 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja.

Hur pumpar man upp naturgas?

Att utvinna naturgas Naturgas utvinns på ungefär samma sätt som olja, det vill säga antingen via att man borrar ner till en naturgasficka eller genom så kallad fracking.

Hur mycket energi genererar naturgas?

Vid uppgradering renas biogasen till omkring 97 % metan, vilket motsvarar ett energiinnehåll på 9,67 kWh/Nm3 (100 % metan = 9,97 kWh/Nm3).

Varifrån kommer naturgas till Sverige?

Vanligtvis importerar Sverige naturgas från gasfältet Tyra i danska Nordsjön, och kommer från och med hösten 2022 även försörjas av norsk gas när rörledningen Baltic Pipe från Norge till Polen tas i bruk.