:

Hur lång tid har man på sig att betala ett inkassokrav?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid har man på sig att betala ett inkassokrav?
  2. Hur mycket får man ta ut i påminnelseavgift?
  3. Hur hög får dröjsmålsräntan vara?
  4. När får man ta ut förseningsavgift?
  5. Varför skickar inte inkasso till Kronofogden?

Hur lång tid har man på sig att betala ett inkassokrav?

Till inkasso Respiten i inkassokravet är normalt 8 dagar. Om betalning inte sker, och ingen annan uppgörelse träffas med din kund, är det vanligt att inkassoleverantören nu går vidare med en ansökan om Betalningsföreläggande. Detta kan ske 12 dagar efter det att inkassokravet avsänts.

Hur mycket får man ta ut i påminnelseavgift?

En påminnelseavgift får högst vara femtio kronor. Som fordringsägare får man bara kräva sin kund på en påminnelseavgift en enda gång. Kunden måste innan denne mottagit fakturan rörande köpet ha godkänt företagets allmänna villkor eller liknande där han eller hon också accepterade påminnelseavgiften.

Hur hög får dröjsmålsräntan vara?

Ni kan i stort sätt ha vilken dröjsmålsränta som helst, men är den orimligt hög kan den ogiltigförklaras om ni skulle hamna i tvistemål. Den lagstadgade dröjsmålsräntan beräknas genom att summera den aktuella referensräntan med 8 %. Om referensräntan exempelvis är 1 % kan du ta ut 9 % i dröjsmålsränta.

När får man ta ut förseningsavgift?

Företag som drabbas av sena betalningar kan ta ut en förseningsavgift på 450 kronor. Avgiften får endast tas ut på fakturor till företag, myndigheter och organisationer och inte till privatpersoner. Avgiften kräver inget avtal eller annan förhandsinformation.

Varför skickar inte inkasso till Kronofogden?

Inkassoverksamheten är endast ett påtryckningsmedel som en privatperson eller företag kan välja att använda sig av för att få personen att betala sin skuld, innan de vänder sig till Kronofogden. I de allra flesta fall finns inte heller någon skyldighet att skicka ut en påminnelse på fakturan.