:

Var finns bristerna i evidensen för hur man ska hantera undernäring och risk för undernäring bland äldre inom vård och omsorgsboenden?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Var finns bristerna i evidensen för hur man ska hantera undernäring och risk för undernäring bland äldre inom vård och omsorgsboenden?
  2. Hur man kan förebygga undernäring?
  3. Vilket Riskbedömningsinstrument används för att bedöma risk för undernäring?
  4. Hur kan undernäring motverkas?
  5. Varför Magrar äldre?

Var finns bristerna i evidensen för hur man ska hantera undernäring och risk för undernäring bland äldre inom vård och omsorgsboenden?

undernäring för personer som är 65 år och äldre. Av 115 256 riskbedömningar gjorda av kommuner 2018 var 65 procent riskbedömningar för undernäring, jämnt fördelade mellan kö- nen. Det saknas tyvärr information om hur många av dessa riskbedömda per- soner som var undernärda eller i risk för att utveckla undernäring.

Hur man kan förebygga undernäring?

Att servera god mat och erbjuda trevliga måltider är ett bra sätt att förebygga undernäring och att främja hälsa i vård och omsorg. Att dela upp måltiden på en aptitretande förrätt, liten huvudrätt och dessert kan vara ett sätt att öka aptiten och möjligheten att äta för en person.

Vilket Riskbedömningsinstrument används för att bedöma risk för undernäring?

Det finns olika formulär för att identifiera och bedöma risken för undernäring. Till exempel NRS-2002 (Nutritional Risk Screening – 2002), MUST (Malnutrition Universal Screening Test) eller SGA (Subjective Global Assessment) som används främst inom kirurgi och onkologi.

Hur kan undernäring motverkas?

Att servera god mat och erbjuda trevliga måltider är ett bra sätt att förebygga undernäring och att främja hälsa i vård och omsorg. Att dela upp måltiden på en aptitretande förrätt, liten huvudrätt och dessert kan vara ett sätt att öka aptiten och möjligheten att äta för en person.

Varför Magrar äldre?

Viktförlust är vanligt vid demens, framförallt vid Alzheimers sjukdom, och förekommer i olika stadier av sjukdomen. Viktförlust kan vara ett tidigt tecken på sjukdomen. Därför kan en ofrivillig viktminskning vara ett observandum, särskilt om den inträffar samtidigt med andra symptom på demenssjukdom.