:

Vad gör man när man raffinerar råolja?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man när man raffinerar råolja?
  2. Hur har råolja bildats?
  3. Är biogas ett fossilt bränsle?
  4. Vilka utsläpp har biogas?
  5. Vad producerar mest koldioxid?

Vad gör man när man raffinerar råolja?

Beskriv hur raffinering av råolja går till. Först värms oljan upp så att den förångas. Sedan leds ångan till ett torn och i tornet åker ångan upp om den är kall och ner om den är varm. Små kolväten som har en låg kokpunkt åker upp och stora kolväten blir kvar på botten.

Hur har råolja bildats?

Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och andra organismer som för miljontals år sedan lagrats på t. ex. havsbottnar där det täckts över, sjunkit och av trycket i jordens inre omvandlats till olja. Det finns gott om olja i jordens innandöme.

Är biogas ett fossilt bränsle?

Biogas är ett helt förnybart och miljövänligt bränsle som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen i ett livscykelperspektiv. Biogas kan användas i exakt samma syften som naturgas, och som bränsle för väg- och sjötransporter samt som energi inom industrin.

Vilka utsläpp har biogas?

Biogas är förnybart och leder inte till några nettoutsläpp av CO2 vid förbränning. Genomsnittlig biogas som drivmedel är ur ett livscykelperspektiv nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp.

Vad producerar mest koldioxid?

Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. En fjärdel av utsläppen orsakas av avskogning, jordbruk och djurhållning.