:

Vad bör du tänka på när du gör en plan för sociala medier?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad bör du tänka på när du gör en plan för sociala medier?
 2. Varför sociala medier strategi?
 3. Vad tycker du är okej eller inte okej att publicera i sociala medier?
 4. Hur gör man en digital strategi?
 5. Hur många jobbar med sociala medier?
 6. Vad är social strategi?
 7. Vad tycker ni att vuxna bör känna till när det kommer till sociala medier?
 8. Är det olagligt att lägga upp bilder på sina barn?
 9. Vad är en Digitaliseringsstrategi?
 10. Vad gör en digital strateg?

Vad bör du tänka på när du gör en plan för sociala medier?

En strategi för sociala medier ska ligga som grund för närvaron och hjälpa dig uppnå de mål som du har satt upp. Strategin ska svara på varför, vem, vad, var och hur men du behöver göra lite mer än så. Allting du gör i sociala medier, dvs alla inlägg du postar bör ha ett syfte och visar om du lyckas eller misslyckas.

Varför sociala medier strategi?

Utan en strategi är risken stor att det inte blir ett långsiktigt, kvalitativt arbete – och det är måsten i sociala medier idag. Oavsett om ditt företag precis ska börja arbeta med sociala medier, eller har gjort det länge, så är en bra, dokumenterad strategi en god investering.

Vad tycker du är okej eller inte okej att publicera i sociala medier?

Det är viktigt att prata om innebörden av att publicera saker. Sätt gränser. Som förälder är det du som bestämmer vad som är okej och inte. Var tydlig med vad du tycker är rimligt och prata också om vilken information man bör lägga upp.

Hur gör man en digital strategi?

10 tips om digital strategi

 1. Bestäm syftet. Slå fast syftet med er digitala närvaro och vilka affärsmål den digitala strategin ska bidra till. ...
 2. Ringa in målgrupper. ...
 3. Analysera statistiken. ...
 4. Prioritera kanaler. ...
 5. Beskriv kanalernas uppgift. ...
 6. Bestäm innehåll. ...
 7. Fördela ansvar. ...
 8. Ta fram en plan.

Hur många jobbar med sociala medier?

Hela 98 procent av de som studerar använder totalt sett sociala medier och är, med undantag av Linkedin och Flashback, i betydligt högre grad användare av de andra sociala nätverken. Av de som arbetar använder 87 procent sociala medier och är av naturliga skäl i högre grad än andra på Linkedin.

Vad är social strategi?

En sociala medier-strategi för företag ska alltid stödja affärsmålen och stötta verksamheten i att uppnå dessa mål. Exempel på målsättning för din sociala medier-strategi kan vara ökat antal leads, trafik till webbplatsen eller varumärkeskännedom.

Vad tycker ni att vuxna bör känna till när det kommer till sociala medier?

Var nyfiken och prata om det. Håll dig uppdaterad. Kika gärna in på platser där unga håller till, till exempel Snapchat, Instagram eller Kik. Sätt dig in i hur de fungerar.

Är det olagligt att lägga upp bilder på sina barn?

Men från den 1 januari 2020 kan det bli olagligt att dela bilder på sina barn utan deras medgivande, då FN:s barnkonvention blir svensk lag. Konventionen slår bland annat fast att barn har rätt till privatliv, något som kan komma att påverka hur föräldrar får sprida bilder på sina barn.

Vad är en Digitaliseringsstrategi?

Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Vad gör en digital strateg?

Digital strateg och Digital kreatör är samlingsnamn för personer som arbetar med digital kommunikation. De använder data och webbpsykologi i kombination med traditionella marknadsföringsprinciper för att göra kommunikationen mer effektiv.