:

Hur funkar autoimmunitet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar autoimmunitet?
  2. Har man sämre immunförsvar vid autoimmun sjukdom?
  3. Hur behandlar man autoimmun sjukdom?
  4. Hur vanligt är Pans?
  5. Varför får man Pans?

Hur funkar autoimmunitet?

Kroppens immunsystem skapar antikroppar för att skydda oss mot bakterie och infektioner. En autoimmun sjukdom uppstår när antikropparna angriper kroppens egna vävnad, vilket skapar inflammation. Det är ofta ett specifikt organ och vävnad som angrips och som symtomen utgår ifrån.

Har man sämre immunförsvar vid autoimmun sjukdom?

Vid autoimmuna sjukdomar har immunförsvaret felaktigt börjat märka upp och angripa normala celler i kroppen. För att en sådan händelsekedja ska starta krävs i allmänhet något som väcker eller stör immunförsvaret. Det kan vara alla möjliga olika faktorer, och de varierar från sjukdom till sjukdom.

Hur behandlar man autoimmun sjukdom?

Ett annat exempel är rituximab, som används för behandling av flera autoimmuna sjukdomar. Detta läkemedel slår ut B-celler, vilket är ett påtagligt ingrepp i de immunologiska kedjorna. Vid MS och reumatiska sjukdomar går dagens behandling ut på att så snabbt som möjligt bromsa det autoimmuna angreppet.

Hur vanligt är Pans?

Vilka och hur många drabbas? PANS/PANDAS drabbar oftast barn, men vuxna kan också i sällsynta fall insjukna. Symtomen kan även finnas kvar hos vuxna, som insjuknat i barn- och ungdomsåren, som inte har fått behandling. Någon statistik över hur många som drabbas av PANS finns inte.

Varför får man Pans?

Kriterier för PANS 1. Akut, dramatisk debut av tvångssyndrom eller av ett allvarligt begränsat födointag. 3. Symtomen förklaras inte bättre av någon känd neurologisk eller annan somatisk sjukdom, som Sydenhams chorea, Tourettes syndrom eller Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).