:

Vad gör en atom instabil?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en atom instabil?
  2. Vad är stabil instabil?
  3. Vad är atom och kärnfysik?
  4. Vad betyder kärnfysik?
  5. Hur vet man om en kärna är stabil?

Vad gör en atom instabil?

Radioaktiva ämnen innehåller för många neutroner i atomkärnan i förhållande till antalet protoner. Det gör atomerna instabila, och för att skapa stabilitet, avger de strålning - eller sönderfaller. Atomens storlek avgör vilken slags strålning den avger.

Vad är stabil instabil?

instabil betyder 'ostadig'. Det är motsatsen till stabil.

Vad är atom och kärnfysik?

Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem. En atomkärna består av nukleoner. Protoner och neutroner är nukleoner. Dessa är i sin tur uppbyggda av mindre partiklar, så kallade kvarkar.

Vad betyder kärnfysik?

Ämnesbeskrivning. Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem. En atomkärna består av protoner och neutroner. Dessa är i sin tur är uppbyggda av mindre partiklar, så kallade kvarkar.

Hur vet man om en kärna är stabil?

En kärna som har ett överskott av energi är instabil(radioaktiv). Med t. ex 85 protoner och 129 neutroner. Men en kärna som istället innehåller ungefär lika många protoner som neutroner är då stabil.