:

Vad händer om man kapar toppen på en gran?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man kapar toppen på en gran?
  2. När ska man hugga julgran?
  3. Hur ser skogens framtid ut?
  4. Kan man klippa av toppen av en gran?
  5. Hur mycket kan man toppa en gran?
  6. Hur fungerar svenskt skogsbruk?
  7. Hur kan vi använda skogen på ett hållbart sätt?
  8. Kan man klippa ner granar?

Vad händer om man kapar toppen på en gran?

Det går bra att kapa toppen av en gran så länge som du lämnar ett antal levande grenar. Men du bör göra det på vintern för att undvika infektion av rotröta.

När ska man hugga julgran?

Stora julgransodlare börjar hugga sina granar redan i oktober, november för att hinna med leveranserna. Nu gör det inte så mycket om det är kallt väder eftersom granen har invintrat och inte är aktiv. När ska granen inhandlas? De flesta gransäljarna börjar vid första advent.

Hur ser skogens framtid ut?

Medvetandet om riskerna med ett skogsbruk där man inte tar dessa hänsyn har ökat markant de senaste åren. Vi arbetar numer enligt den s k försiktighetsprincipen, vilket betyder att skogen utnyttjas och brukas utan att den ödeläggs för framtiden. Om vi missbrukar resursen skog, blir vår egen existens hotad.

Kan man klippa av toppen av en gran?

Många toppar granen när den tycker att den är för hög och det spelar ingen roll. – Du kan ta av toppen eller grenar hur som helst, säger han. Det finns en del myter kring granodling. Bland annat sägs det att en sockerbit i vattnet ska motverka barrning.

Hur mycket kan man toppa en gran?

Gran – korta någon centimeter av årstillväxten, håll in bredden redan på de unga plantorna. Toppa när plantorna nått önskad höjd. På gamla granhäckar kan man ibland hoppa över beskärningen en säsong för att stimulera vitaliteten. Använd sekatör på unga plantor.

Hur fungerar svenskt skogsbruk?

I Sverige bygger skogsbruket på en lagstiftning om återbeskogning, skötsel och naturvård kombinerat med en lönsam skogsnäring, som gör det möjligt att leva på skogsbruket. Sedan 1950-talet har merparten av den svenska skogen skötts beståndsvis där träden inom ett bestånd är av samma ålder.

Hur kan vi använda skogen på ett hållbart sätt?

Skogsvårdslagen - ett steg mot hållbart skogsbruk Målen som ingår är biologisk mångfald, vattenkvalitet, kulturarv och skogens sociala värde. Dessa liknar grundstenarna i hållbart skogsbruk. Den anger t ex att skogen är en förnybar resurs som ska skötas på ett sätt som gör att den finns kvar på lång sikt.

Kan man klippa ner granar?

SVAR: Ja, granen vill bli stor och vill man hålla den i en viss storlek får man beskära den regelbundet. Precis som man gör med en granhäck. Bäst är att börja när granen ännu är ung och successivt bygga upp dess täthet runtom. Toppskotten behålls obeskurna tills granen fått önskad höjd.