:

Vad är ett förstärkt lönesamtal?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett förstärkt lönesamtal?
  2. Hur ofta har man löneförhandling?
  3. Hur ser lönerevision ut?
  4. Vad ska en lönepolicy innehålla?
  5. Vad är ett Löneår?
  6. Vad kan man förvänta sig i löneökning?
  7. Vad är en lönestruktur?
  8. När börjar den nya lönen gälla?

Vad är ett förstärkt lönesamtal?

Avtalet innehåller en möjlighet för medarbetaren att inom två veckor från det att ny lön meddelats begära ett förstärkt lönesamtal. Det innebär att ytterligare personer deltar i lönesamtalet, t. ex. chefens chef och en facklig företrädare.

Hur ofta har man löneförhandling?

De flesta löneavtal ger dig rätt till lönerevision och lönesamtal varje år. I de löneavtal, som träffas mellan den arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är med i och Unionen, står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar. De flesta avtal ger rätt till en årlig löneökning.

Hur ser lönerevision ut?

Lönerevision utifrån kollektivavtal Individgaranti innebär att varje anställd är garanterad en viss lönehöjning, oavsett prestation. Utifrån de centrala löneavtalen genomförs förhandlingar på lokal nivå, det vill säga i respektive organisation.

Vad ska en lönepolicy innehålla?

Lönepolicyn ska förklara hur lönesättningen stöttar verksamheten. Där ska också framgå om lönerna sätts individuellt och vad som ligger till grund för bedömningen. Lönepolicyn kan också beskriva hur lön sätts vid olika situationer, som rekrytering, lönerevision och förändringar i arbetsuppgifter eller ansvar.

Vad är ett Löneår?

”Löneåret” börjar 1 april. Lönen räknas då upp med runt 2 procent, men mer exakt hur mycket beror på hur det går i kollektivavtalsförhandlingarna förstås.

Vad kan man förvänta sig i löneökning?

"I år är det 2,0% enligt avtalet". Din löneökning ska baseras på din individuella prestation och ditt bidrag till verksamheten. 2,0% är en central siffra och riktmärke, som chefen ska kunna anpassa till dig som individ.

Vad är en lönestruktur?

Lönestrukturen innebär att bestämma vad som är rimlig lön för olika roller på företaget. De som ska kunna påverka sin lön på likartat sätt kan tillhöra samma lönestruktursgrupp.

När börjar den nya lönen gälla?

Den nya lön som du får efter genomförd löneprocess gäller från . Löneavtalet för kommuner och regioner är fortsatt utan centralt angivna lönenivåer. Det innebär att det inte finns en centralt angiven procentsiffra som bestämmer en miniminivå för löneökningar.