:

Hur får man diagnosen borderline?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man diagnosen borderline?
  2. Hur gör man en borderline utredning?
  3. Hur fungerar en person med borderline?
  4. Kan man medicinera borderline?
  5. Hur lång tid tar en borderline utredning?
  6. Vem ställer diagnos borderline?

Hur får man diagnosen borderline?

För att få diagnosen borderline personlighetssyndrom behöver du känna igen dig i minst hälften av följande symptom: Du upplever ofta en slags inre tomhet. Du har förvirrande tankar och känslor. Du är osäker på dig själv och ofta stämmer inte din självbild överens med omgivningen uppfattning av dig.

Hur gör man en borderline utredning?

Utredning och undersökning. När du söker vård för EIPS träffar du ofta en läkare och en psykolog, och ibland även andra personer som arbetar inom vården. Det kan se olika ut på olika mottagningar exakt hur utredningen går till. Be gärna behandlaren du träffar att förklara hur det fungerar på just din mottagning.

Hur fungerar en person med borderline?

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är ett tillstånd som innebär starka och snabbt växlande känslor som är svåra att hantera. Det är vanligt att se en utväg i att skära sig eller skada sig själv på andra sätt. Många har också problem med sin självbild, och svårt att få relationer att fungera.

Kan man medicinera borderline?

Medicinering och läkemedel vid borderline De vanligaste medicinerna för personer som lider av borderline är antidepressiva och ångestdämpande mediciner.

Hur lång tid tar en borderline utredning?

Hur lång tid tar utredningen? – Det är väldigt olika, men ofta tar det några veckor. Vad gör man när man fått sin diagnos? – Då kan personen söka det stöd och den behandling hen själv vill ha.

Vem ställer diagnos borderline?

Borderline behandlas inom psykiatrin och inte primärvården.