:

Är det farligt med blodpropp i armen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är det farligt med blodpropp i armen?
  2. Varför får man blodpropp i armen?
  3. När får du en blodpropp?
  4. Hur tränar du blodpropp i lungan?
  5. Vad är vanligt med blodpropp i benen?
  6. Har du en blodpropp i hjärtat?

Är det farligt med blodpropp i armen?

Det är oftast i ett ben, men kan också vara i en arm, axeln eller i bäckenet. En djup ventrombos kan göra att den drabbade kroppsdelen känns öm, varm och svullen. Det finns behandling för djup ventrombos, som löser upp proppen. Om du misstänker att du har djup ventrombos bör du söka vård direkt.

Varför får man blodpropp i armen?

Långa perioder av stillasittande, rökning, övervikt, högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, dålig blodcirkulation är alla saker som ökar risken för blodproppar. Det finns också en rad ärftliga sjukdomar som gör att blodet levrar sig lättare.

När får du en blodpropp?

När du får en blodpropp, så kallad trombos, levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl, men löses inte upp igen som den ska. Proppen gör det svårare för blodet att passera genom blodkärlet. Blodproppar är vanligast i benen, och börjar ofta i vaderna.

Hur tränar du blodpropp i lungan?

Träning och aktiviteter. Om du drabbats av blodpropp i lungan kan du när behandling börjat, röra dig igen som vanligt. Sängläge krävs endast om du har vissa uttalade symtom eller cirkulationspåverkan. Om du tränar aktivt bör du prata med din läkare om vilken grad av träning som är lämplig under pågående behandling.

Vad är vanligt med blodpropp i benen?

Blodproppar är vanligast i benen och börjar ofta i ett blodkärl i ena vaden. Det är mycket ovanligt med blodpropp i båda benen samtidigt. En blodpropp som lossnar och fastnar i lungorna kan ge allvarliga symtom.

Har du en blodpropp i hjärtat?

Får du en blodpropp i hjärtat får du en hjärtinfarkt. Får du en blodpropp i hjärnan får du en hjärninfarkt. Vid en blodpropp i hjärnan så blir det syrebrist i den del av hjärnan som försörjs av kärlet. Hjärncellerna dör och hjärnskada uppstår. Andra läste också.