:

Får en arbetsgivare fråga om hälsa?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Får en arbetsgivare fråga om hälsa?
 2. Vad kan man fråga en arbetsgivare?
 3. Får arbetsgivare fråga om sjukdom?
 4. Vad får en arbetsgivare inte fråga?
 5. Måste jag informera arbetsgivaren om Corona?
 6. Vilka frågor ska jag ställa till en intervjuare?

Får en arbetsgivare fråga om hälsa?

Det finns inga förbjudna ämnen. En arbetsgivare får fråga om du tänker skaffa familj, om du har någon funktionsnedsättning, om du är homosexuell eller gravid. Kruxet är att svaren inte får avgöra om du får jobbet, då kan det vara diskriminering.

Vad kan man fråga en arbetsgivare?

Följande frågor kan vara bra att ställa till arbetsgivaren under anställningsintervjun:

 • Hur ser en typisk arbetsdag ut? ...
 • Finns det något med min bakgrund som ni undrar över? ...
 • Vem eller vilka kommer jag att jobba tillsammans med? ...
 • Finns det möjligheter att utvecklas? ...
 • Vad vill ni att jag ska uppnå med jobbet?

Får arbetsgivare fråga om sjukdom?

Så kort sammanfattat: en arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du har, men du behöver inte svara på frågan. En arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön om du skulle vägra att ange sjukdomsorsaken.

Vad får en arbetsgivare inte fråga?

Frågor som är av privat karaktär är inte bara oetiska utan ibland också olagliga. Särskilt om de hänger ihop med lagstadgade diskrimineringsgrunder såsom ålder, kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.

Måste jag informera arbetsgivaren om Corona?

Nedan följer förslag på åtgärder som en arbetsgivare kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar: Informera de anställda om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka med symtom på covid-19.

Vilka frågor ska jag ställa till en intervjuare?

Metro Mode

 • Vem tror ni skulle vara den perfekta kandidaten för jobbet? ...
 • Vilka egenskaper söker ni hos era nyanställda? ...
 • Vilka är utmaningarna med det här jobbet? ...
 • Förutom de egenskaper som krävs, vilka mer skulle passa den här rollen bäst?
 • Vad gillar ni bäst att arbeta för det här företaget?