:

Vad är farligt med borrkax?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är farligt med borrkax?
  2. Hur djup Energibrunn?
  3. Hur lång tid tar det att borra efter bergvärme?
  4. Hur länge håller ett Bergvärmehål?
  5. Kan driva borr?

Vad är farligt med borrkax?

Är myndigheterna inblandade får man vara samarbetsvillig men försöka förklara att det är rent borrkax som inte var förorenat av olja och hoppas på att de är förnuftiga att spendera sin tid på något mer allvarligt. Visst är det enligt lagen dumpning av avfall men rent borrkax är mest troligt inte farligt.

Hur djup Energibrunn?

Hur djupt ska ett borrhål för bergvärme vara? Borrhålets djup avgörs av flera olika faktorer, berggrundens nivå naturligtvis, men också vilka effektbehov hålet ska klara. Hålet får därför inte underdimensioneras och djupet varierar mellan cirka 70–200 meter och borrhålets diameter är 110–140 mm.

Hur lång tid tar det att borra efter bergvärme?

Man brukar räkna med att det tar ungefär en dag att borra ett genomsnittligt borrhål under normala förhållanden. Sedan tillkommer en del grävarbete, nedmontering av befintlig panna (om det finns en sådan) och installation av ny värmepump. Värmen i ditt hus behöver ofta bara vara avstängd i några timmar.

Hur länge håller ett Bergvärmehål?

Själva borrhålet har egentligen en obegränsad livslängd, om det är korrekt dimensionerat. När man börjar utvinna värme ur marken sjunker temperaturen i berget, men efter ca fem år så ska denna temperatursänkingen har stabiliserats. Du kan sedan hämta värme från energibrunnen för all framtid.

Kan driva borr?

Normalt vrider sig borrverktyget medurs, om man står "bakom" borret. Men det finns även borr med vänsterspiral av praktiska skäl i tillverkningsindustrins flerspindliga maskiner. Det spar utrymme om man kan driva varje spindel med en serie av kugghjul, och då växlar ju var spindel i drivkedjan rotationsriktning.