:

Vad är sant om platsen där detta vägmärke är uppsatt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är sant om platsen där detta vägmärke är uppsatt?
  2. Får man köra motorredskap klass 1 med AM körkort?
  3. Vem har företräde i ett accelerationsfält?
  4. Kan man få böter för att man kör för sakta?
  5. Får man köra 80 på 100 väg?
  6. Får en vakt vid ett vägarbete ge anvisningar för trafik genom att använda sig av polismans tecken?
  7. Var finns detta märke vanligen uppsatt?
  8. Vilka får inte köra på motorväg?

Vad är sant om platsen där detta vägmärke är uppsatt?

Vägen är där breddad för att möte ska kunna ske. Dessa märks ut med ett vägmärke med ett stort M. Det fordon som kommer fram först till mötesplatsen ska - oavsett vilken sida vägen har breddats på - stanna på sin sida och invänta den mötande. Det är inte tillåtet att parkera på en mötesplats.

Får man köra motorredskap klass 1 med AM körkort?

Körkortskrav: Motorredskap klass I kräver B-behörighet eller högre. Motorredskap klass II kräver AM-behörighet som lägst och/eller traktorkort.

Vem har företräde i ett accelerationsfält?

Vid påfart till en motorväg via ett accelerationsfälthar ingen företräde eller väjningsplikt - ömsesidig hänsyn gäller. När du kör i ett accelerationsfält gäller det att komma upp i lämplig hastighet och hitta en lucka i trafikflödet på motorvägen att köra in i.

Kan man få böter för att man kör för sakta?

Men om det är goda förutsättningar och någon medvetet väljer att hålla en överdrivet låg hastighet utan giltigt skäl, och detta hindar andra trafikanter, så är det ett trafikbrott. Det innbär att man riskerar att få böter på 500 kronor.

Får man köra 80 på 100 väg?

Nej, det är inte olagligt att köra 1km/h under gällande hastighetsgräns. När man kör med nödhjul då hindrar man inte trafiken i onödan, man får helt enkelt inte köra snabbare. När man kör i 80km/h bara för att man inte vill köra snabbare på 110-väg, DÅ hindrar man trafiken i onödan. DET är olagligt.

Får en vakt vid ett vägarbete ge anvisningar för trafik genom att använda sig av polismans tecken?

7 § Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §.

Var finns detta märke vanligen uppsatt?

Varning för cyklande och mopedförare. Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.

Vilka får inte köra på motorväg?

Fordon och trafikanter som inte får färdas på motorvägen: Gående, cyklister, mopeder, traktorer och motorredskap. Undantag: Motorredskap 1, inrättad som mobilkran, får köra på motorväg.