:

Vad innebär att kryptera en hårddisk?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär att kryptera en hårddisk?
  2. Vad är krypterade meddelanden?
  3. Vad betyder att kryptera?
  4. Varför måste känslig information krypteras?
  5. Vad betyder krypterade sms?

Vad innebär att kryptera en hårddisk?

Med hjälp av Bitlocker går det att kryptera en hårddisk så att endast användare med rätt lösenord kan komma åt innehållet. Det går att välja mellan att kryptera bestämda partitioner eller hela hårddisken. Det sistnämnda gör att det inte spelar någon roll var informationen sparas; den är alltid krypterad i alla fall.

Vad är krypterade meddelanden?

För att skydda innehållet i ett meddelande är det viktigt man krypterar det. Det innebär att man låser innehållet för obehöriga. För att få tillgång till innehållet måste meddelandet då öppnas med en nyckel som skickas direkt till klienten.

Vad betyder att kryptera?

Kryptering är att göra information svårläslig för alla som inte ska kunna läsa den, och har troligtvis funnits nästan lika länge som skriftspråket. Genom att använda ett kodsystem eller ett chiffer kastas bokstäver och siffror om, och texten blir oläslig.

Varför måste känslig information krypteras?

Genom att kryptera vår kommunikation och våra filer kan vi vara säkra på att även om informationen kommer i orätta händer, vilket den förr eller senare kommer att göra, är den oläslig för obehöriga.

Vad betyder krypterade sms?

Kryptering omvandlar data till förvrängd text. Det går endast att avkoda den oläsliga texten med en hemlig nyckel. Den hemliga nyckeln är ett tal som: Skapas på enheten och på enheten du skickar meddelande till.