:

Vad ska finnas med i en Kemikalieförteckning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska finnas med i en Kemikalieförteckning?
 2. Vad betyder innebär det att göra en Arbetsberedning?
 3. Vad är det första du ska göra om Gasvarnaren?
 4. Vilka olika typer av kemiska föreningar finns det?
 5. När ska man göra en Arbetsberedning?
 6. Vem tar fram Arbetsberedning?
 7. Hur varnar en gasvarnare?

Vad ska finnas med i en Kemikalieförteckning?

Vad ska kemikalieförteckningen innehålla?

 • Produktens eller organismens namn.
 • Omfattning och användning av produkten eller organismen.
 • Information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet.
 • Produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Vad betyder innebär det att göra en Arbetsberedning?

Syftet med arbetsberedning är att skapa flyt i produktionen genom att de som ska leda och utföra ett arbetsmoment i förväg planerar arbetet tillsammans. Med rätt förutsättningar och tydlig planering av ett arbetsmoment kan risker förebyggas och arbetet kan utföras effektivt, hälsosamt och säkert.

Vad är det första du ska göra om Gasvarnaren?

Gasvarnaren ska vara påslagen under hela arbetet. Om gasvarnaren larmar (blinkande ljus och ljudsignal) ska arbetet avbrytas och området omedelbart lämnas tills gasnivåerna undersökts och koncentrationen sjunkit till godtagbar nivå. Stab/Styrcentral/Kontrollrum beslutar om och när arbetet får återupptas.

Vilka olika typer av kemiska föreningar finns det?

Det är ämnen som består av två eller flera grundämnen, både av samma eller olika grundämnen. Jonföreningar och molekylföreningar är båda två typer av kemiska föreningar. Går man vidare ännu längre så är även molekylföreningar ett samlingsnamn som innehåller olika typer av molekyler, t.

När ska man göra en Arbetsberedning?

Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt. Arbetsberedning bör göras vid alla bygg- och anläggningssarbeten – särskilt när arbetsmomentet: omfattar många timmar.

Vem tar fram Arbetsberedning?

Arbetsberedningar görs i samverkan med dem som deltar och medverkar vid arbetsmomentet. Det är ett bra sätt att involvera och engagera arbetslaget men också leverantörer och underentreprenörer. Arbetsberedningen kan vara muntlig, men när det gäller mer komplicerade moment bör den vara skriftlig.

Hur varnar en gasvarnare?

Om gasvarnare En gasvarnare reagerar på osynliga men brand- och explosionsfarliga gaser som gasol, LPG-gas, LNG-gas, stadsgas, naturgas mm. En gasvarnare slår larm långt innan koncentrationen blivit så hög att fara för explosion föreligger.