:

Hur räknar man ut densiteten på ett föremål?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut densiteten på ett föremål?
  2. Hur är vattnet ett undantag för regeln kring densitet?
  3. Vad är det som avgör om ett föremål flyter eller sjunker?
  4. Vad händer med vattnets molekyler när vatten blir till ånga?
  5. Hur mäter man massa och volym?
  6. Vad händer med molekylerna när isen smälter?
  7. Hur räknar man ut en massa?
  8. Vad menas med volym och massa?
  9. Vad är vattnets unika egenskaper?

Hur räknar man ut densiteten på ett föremål?

Uträkning av densitet Dividera stenens vikt (i kilogram) med dess volym (i liter). Stenens volym är densamma som det undanträngda vattnets volym, eller vattnets vikt i kilogram. Densiteten fås då uttryckt i kilogram/liter, vilket är detsamma som kilogram/kubikdecimeter, ton/kubikmeter eller gram/kubikcentimeter.

Hur är vattnet ett undantag för regeln kring densitet?

För de flesta ämnen är det ju inte så eftersom deras atomer/molekyler/joner hamnar närmare varandra när de är i fast form. Men vatten är ett undantag till denna regel. Vattenmolekylerna packas nämligen tätare när de är i flytande form än när de är i fast form.

Vad är det som avgör om ett föremål flyter eller sjunker?

Densitet, flyta och sjunka Densitet kan därför beskrivas som ett mått på massan i relation till volymen. Ett enkelt sätt att undersöka densitet är att lägga ner ett föremål i vatten. Om föremålet flyter har det en lägre densitet än vattnet, och om det sjunker har det en högre densitet än vattnet.

Vad händer med vattnets molekyler när vatten blir till ånga?

Dessutom går det åt extra energi när vattnet förångas, det vill säga övergår från att vara flytande till att bli en gas. Normalt kokar vattnet vid 100 °C. Men även vid lägre temperatur svingar sig vattenmolekyler upp ur vattnet och sprider sig i luften. Det heter att vatten avdunstar.

Hur mäter man massa och volym?

Ett ämnes täthet (hur kompakt det är), det vill säga massa per volym. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volym. Densiteten räknas alltså ut genom att dividera massa med volym.

Vad händer med molekylerna när isen smälter?

När isen smälter är det lätt att förstå att bindningar bryts, det blir oordning och molekylerna börjar flytta sig från det mest stabila läget. I motsats till i den kristallina strukturen bryts och återbildas vätebindningarna kontinuerligt i vätskan på en pikosekund (10-12 sek) tidsskala.

Hur räknar man ut en massa?

Densiteten p ska du slå upp i en formelsamling eller googla fram. Sen ska du använda den och volymen v för att beräkna massan m enligt m = p*v.

Vad menas med volym och massa?

Materialets massa i förhållande till dess volym kallas dess densitet. Man mäter densiteten genom att ta reda på hur mycket massa det finns i materialet i förhållande till volymen: Massan dividerat med volymen. Densiteten representeras med den grekiska bokstaven rho. Den anges i kg/m3.

Vad är vattnets unika egenskaper?

Här är några av vattnets kemiska egenskaper: Det är ett bra lösningsmedel för många ämnen. Det har en hög kokpunkt jämfört med andra ämnen vars molekyler är lika små. Vatten kan bildas genom att ämnen som innehåller väte förbränns i luft. Vissa metaller reagerar med vatten, och frigör vätgas.