:

Vilka av trianglarna är kongruenta?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka av trianglarna är kongruenta?
 2. Hur räknar man ut Kateten på en triangel?
 3. Vad menas med geometri?
 4. Har likformiga trianglar samma vinkel?
 5. Vad betyder Kongruent led?
 6. Hur räknar man ut sidorna på en likbent triangel?
 7. Hur räknar man ut längden på en trekant?
 8. Hur används geometri?
 9. Vad betyder likformiga i matematik?
 10. Hur räknar man ut likformiga trianglar?
 11. Kan en triangel ha olika långa sidor?

Vilka av trianglarna är kongruenta?

Två trianglar är kongruenta om något av följande tre fall gäller: Två sidor och mellanliggande vinkel (SVS = Sida-Vinkel-Sida) De tre sidorna (SSS = Sida-Sida-Sida) Två vinklar och mellanliggande sida (VSV = Vinkel-Sida-Vinkel)

Hur räknar man ut Kateten på en triangel?

där a och b är längderna på kateterna, och c är längden på hypotenusan. Det vill säga, summan av kateternas kvadrater är lika med hypotenusan i kvadrat. När vi använder Pythagoras sats är det jätteviktigt att vi inte blandar ihop vilken sida som är hypotenusan och vilka sidor som är kateter.

Vad menas med geometri?

Geometri är det område inom matematiken som handlar om hur saker ser ut, alltså former, storlek och placering. Ordet geometri kommer från grekiskans geo och metron, vilka betyder jord respektive mätning, och en stor del av geometri går ut på att bestämma längder och vinklar genom att hitta samband mellan dem.

Har likformiga trianglar samma vinkel?

Två trianglar är likformiga om: Förhållandet/kvoten/proportionen mellan motsvarande sidor är lika. Trianglar är likformiga om två motsvarande vinklar är lika. Följden blir då att även den tredje blir lika stor som sin motsvarande vinkel.

Vad betyder Kongruent led?

Två geometriska figurer är kongruenta, om och endast om, de kan fås att sammanfalla genom translation, rotation och spegling.

Hur räknar man ut sidorna på en likbent triangel?

Om vi vet en vinkel i en likbent triangel så kan vi hitta de andra vinklarna. Den vinkelrätta linjen från hörnet till baslinjen (höjden) i en likbent triangel delar triangeln i två likadana rätvinkliga trianglar. Sidorna på en rätvinklig triangel ABC bekräftar Pythagoras sats, det är att a2 + b2 = c2.

Hur räknar man ut längden på en trekant?

De andra två sidorna kallas katetrar, hypotenusan är alltid längre än katetrarna var för sig. För att räkna ut hur lång hypotenusan är kan man använda sig av Pythagoras sats, som säger att längden av hypotenusan är lika med roten ur summan de båda katetrarna i kvadrat.

Hur används geometri?

Geometri är en stor del av matematiken som ständigt är närvarande runt omkring oss. Vi har exempelvis olika geometriska former på våra vägmärken för att gruppera dem. Kylskåpet är fyllt av cylindrar, rätblock, och volymer.

Vad betyder likformiga i matematik?

När två trianglar (eller någon annan typ av månghörning) har samma form, men inte nödvändigtvis samma storlek, då säger vi att de båda figurerna är likformiga.

Hur räknar man ut likformiga trianglar?

Två trianglar är likformiga om:

 1. Förhållandet/kvoten/proportionen mellan motsvarande sidor är lika.
 2. Trianglar är likformiga om två motsvarande vinklar är lika. Följden blir då att även den tredje blir lika stor som sin motsvarande vinkel.

Kan en triangel ha olika långa sidor?

Att triangelns tre sidor är lika långa innebär också att triangelns tre vinklar alla är lika stora. Eftersom summan av de tre lika stora vinklarna ska vara 180°, måste var och en av vinklarna vara 60°. Omvänt gäller också att om vi har en triangel som har tre lika stora vinklar, då måste triangeln vara liksidig.