:

Vad menas med Tvångsföring inom ortodonti?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med Tvångsföring inom ortodonti?
  2. Vad är Postnormalt bett?
  3. Kan bettet förändras?
  4. Hur sneda tänder måste man ha för att få tandställning?
  5. Hur stort överbett för att få tandställning?
  6. Hur mycket kostar det att få tandställning?
  7. När måste man betala för tandställning?

Vad menas med Tvångsföring inom ortodonti?

Total frontal invertering med tvångsföring innebär att överkäkens samtliga incisiver ockluderar innanför underkäkens med underkäken i ett framskjutet läge. På grund av interferenser i ocklusionen vid sammanbitning måste patienten glida framåt med underkäken för att få maximal tandkontakt.

Vad är Postnormalt bett?

Postnormalt bett (överbett) Postnormalt bett innebär att överkäkständerna är förskjutna långt framåt i jämförelse med underkäkständerna vilket orsakar en stor överbitning i fronten. Patienterna med denna typ av bettavvikelse har oftast en ansträngd läppslutning till följd av den stora överbitningen.

Kan bettet förändras?

Käken på barn och unga utvecklas olika. Dina tänder flyttar sig och bettet förändras genom livet. Därför kan det visa sig efter bedömningen att specialisten vill avvakta och se hur du utvecklas för att sedan göra en ny bedömning. Då får du komma tillbaka, vanligtvis efter cirka ett år.

Hur sneda tänder måste man ha för att få tandställning?

Det är inte heller så att tänder som ser ut att sitta fel alltid behöver behandling. Att ha tänder som är lite sneda eller sitter trångt är många gånger helt normalt. Specialisten ser vad som behöver behandlas och inte.

Hur stort överbett för att få tandställning?

Överbett större än 6 millimeter är idag väldigt vanligt och man beräknar att omkring 15% av tioåriga barn i Skandinavien har det. Överbett är bra att åtgärda eftersom det kan leda till flertalet bekymmer så som: Riskerna för skador ökar på framtänderna. Luftvägarna irriteras vid andning.

Hur mycket kostar det att få tandställning?

Priserna varierar från cirka 20 000 kronor upp till 75 000 kronor. Under ditt första besök, som blir en konsultation, kommer du få ett kostnadsförslag från tandläkaren så du vet vad behandlingen kommer kosta dig.

När måste man betala för tandställning?

Vad kostar tandreglering för vuxna? Som vuxen (över 23 år) bekostar du din tandreglering själv. Vad behandlingen kostar är individuellt och beror på hur omfattande tandreglering som behövs och vilken metod som ska användas.