:

Vad är ett GSP land?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett GSP land?
  2. Vilka länder ingår i GSP?
  3. Hur ansöker man om Rex?
  4. Vad är en Preferenstull?
  5. Vad menas med Rex?
  6. Vad är ett Rex nummer?
  7. Vad är extra Mängdenhet?
  8. Vad är förmånsbehandling?

Vad är ett GSP land?

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet, Generalised System of Preferences (GSP). För varor som har ursprung i något av de utvecklingsländer som omfattas av GSP måste du ha ett ursprungsintyg när du ansöker om förmånsbehandling vid import.

Vilka länder ingår i GSP?

De länder som berörs är Indien, Indonesien, Kenya och Ukraina. Varor från Turkmenistan, Peru, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Botswana och Namibia omfattas inte längre av GSP-förmåner efter årsskiftet.

Hur ansöker man om Rex?

Du behöver bara registrera dig en gång. Din registrering gäller sedan för alla avtal där Rex används för att styrka ursprung. Som registrerad exportör får du ett Rex-nummer. Alla Rex-nummer registreras i en gemensam databas över registrerade exportörer vilken administreras av EU-kommissionen och delvis är offentlig.

Vad är en Preferenstull?

Fyll i din varas varukod och landkod för det land du ska importera ifrån. Om det i kolumnen på vänster sida, under Åtgärdstyp, står ”preferenstull” eller ”preferenskvot” betyder det att det är möjligt att få förmånstull för varan.

Vad menas med Rex?

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet används av EU i flera av de senaste frihandelsavtalen, till exempel med Storbritannien och Japan, och även inom GSP och ULT.

Vad är ett Rex nummer?

Rex-nummer och kontroll Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land eller ULT behöver ansöka om att bli registrerad exportör för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar om värdet på ursprungsvarorna i sändningen överstiger 6 000 euro. I samband med registreringen får företaget ett Rex-nummer.

Vad är extra Mängdenhet?

Enligt Tulltaxan ska du ange extra mängdenhet när du deklarerar varor enligt de varukoder som är kopplade till exportkontrollen för aktiva substanser till vaccin mot covid-19. Tekniska problem gör dock att det inte går att deklarera extra mängdenhet för dessa varukoder.

Vad är förmånsbehandling?

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU, dvs. från ett s.k. tredje land, på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att det inte uppbärs någon tull alls för varorna.