:

Hur går en barnavårdsutredning till?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur går en barnavårdsutredning till?
  2. Vilken sekretess gäller för handläggare vid socialtjänsten som utreder om ett barn far illa?
  3. Vad innebär 11 kap 1 sol?
  4. Hur utreder socialtjänsten en orosanmälan?
  5. Hur gör man en utredning?

Hur går en barnavårdsutredning till?

Information i en barnavårdsutredning kan inhämtas på olika sätt. Vanligtvis inhämtas information från de som är parter i utredningen genom samtal. Socialtjänsten kan även använda sig av information om barnet eller den unge som framkommit i eventuella utredningar som genomförts tidigare.

Vilken sekretess gäller för handläggare vid socialtjänsten som utreder om ett barn far illa?

Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

Vad innebär 11 kap 1 sol?

Personer som arbetar med barn är skyldiga att anmäla om barn riskerar att fara illa. Det är också anställda hos polisen, kriminalvården, tandvården, hälso- och sjukvården och rättspsykiatrin. BRIS och Rädda Barnen är undantagna från skyldigheten att anmäla.

Hur utreder socialtjänsten en orosanmälan?

När vi har tagit emot en orosanmälan görs en akut bedömning inom 24 timmar – en skyddsbedömning. Därefter görs en förhandsbedömning där vi bedömer om vi ska inleda utredning eller inte. I förhandsbedömningen får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information.

Hur gör man en utredning?

Bedömningssamtal. Innan utredningen startar behöver du komma på en inledande bedömning. Då blir du intervjuad och får svara på frågor om din vardag, vilka svårigheter du har haft i ditt liv och hur du har fungerat under din uppväxt. Ibland ingår det att lämna blodprov och urinprov eller göra syn- eller hörseltest.