:

Vilket ID06-kort ska man ha?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilket ID06-kort ska man ha?
 2. Kan man ha ID06 i mobilen?
 3. Hur mycket kostar ett ID06-kort?
 4. När måste man ha personalliggare?
 5. Kan man ha flera ID06-kort?
 6. Kan man jobba utan ID06?
 7. Hur lång tid tar det att få ett ID06?
 8. Vad är syftet med ID06?
 9. Vilka företag måste ha personalliggare?

Vilket ID06-kort ska man ha?

ID06 kontrollerar alla individer som skall antingen ansluta företag, vara administratörer i systemet. För individer som skall ha ett ID06-kort LOA 2 behöver individen som skall ha kortet godkänna beställning av ID06-kort samt skriva under med antingen BankID eller manuellt med Pass eller Nationellt ID.

Kan man ha ID06 i mobilen?

Om individen har beställt eller redan har ett ID06-kort kan individen också erhålla ett mobilt ID06-kort. Individen laddar ner den mobila applikationen via Google Play eller App Store, aktiverar applikationen via eID. Mobilt ID06-kort motsvarar ett fysiskt kort och innehåller identitet kopplat till organisation.

Hur mycket kostar ett ID06-kort?

Ett ID06-kort kostar 80 kr per kort/år och är bindande på 12 månader från inköpsdatum. Det görs inga återbetalningar för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut. Om man vill avsluta ett ID06-kort under pågående period upphör avgiften först vid nästa periodstart(efter 12 mån).

När måste man ha personalliggare?

Om du bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där kostnaden överstiger fyra prisbasbelopp, ska du alltså föra en personalliggare över dig själv.

Kan man ha flera ID06-kort?

Detta betyder att man måste vara anställd på företaget för att få ID06-kort. Man kan ha flera ID06 samtidigt dock bara ett kort för varje anställningsavtal. ID06-kortet ska lämnas tillbaka till arbetsgivaren, som spärrar det hos kortleverantör när anställningen tar slut.

Kan man jobba utan ID06?

Gäller ID06-systemt på arbetsplatsen krävs ett giltigt ID06-kort från och med den 22 januari. Skulle en person utan ID06 vilja komma in på arbetsplatsen ansvarar arbetsplatsen för tillträdet och manuell hantering måste ske i den lagstadgade personalliggaren.

Hur lång tid tar det att få ett ID06?

Hur lång tid tar det ungefär att de nya korten, om man beställer i dag? Enligt de ackrediterade kortföretagen tar det mellan en till tre dagar att ett nytt ID06-kort och det finns även kortföretag som erbjuder expressleveranser.

Vad är syftet med ID06?

Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.

Vilka företag måste ha personalliggare?

Vilka företag måste föra personalliggare?

 • Restaurang.
 • Tvätteri.
 • Fordonsservice.
 • Kropps- och skönhetsvård.
 • Livsmedels- och tobaksgrossister.
 • Byggbranschen.