:

Vad kan vetenskapens historia lära oss om källkritik?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan vetenskapens historia lära oss om källkritik?
 2. Hur arbetar en historiker med källkritik?
 3. Är populär historia en bra källa?
 4. Vad finns det för olika typer av historiebruk?
 5. Vad är Historiemissbruk?

Vad kan vetenskapens historia lära oss om källkritik?

Källmaterial från arkiv är en utmärkt resurs när man ska lära sig att arbeta med historiska forskningsmetoder och öva på källkritiskt tänkande. En primärkälla, eller primär källa, är ett begrepp som syftar på ursprungligt källmaterial. Primärkällor har inte filtrerats genom tolkning eller utvärdering...

Hur arbetar en historiker med källkritik?

Källtolkning och källkritik är arbetsredskap för att formulera kunskap om det förflutna. Tolkningarna är bundna till de sammanhang och den tid de formulerades i. Det betyder att det kan finnas alternativa, ibland konkurrerande, tolkningar som måste prövas i en argumentation utifrån källorna.

Är populär historia en bra källa?

Syftet med populärhistoria är, som redan nämnts, att vara underhållande och lättillgänglig för en bred målgrupp. Detta innebär att författaren ibland gör avkall på till exempel källkritiken för att kunna använda intressanta anekdoter, dramatiska skandaler etc. att alla populärhistoriker inte arbetar källkritiskt.

Vad finns det för olika typer av historiebruk?

Historien kan brukas och missbrukas

 • Vetenskapligt historiebruk. Förhåller sig till den vetenskapliga bilden av historien. ...
 • Kommersiellt historiebruk. ...
 • Existentiellt historiebruk. ...
 • Moraliskt historiebruk. ...
 • Ideologiskt historiebruk. ...
 • Politiskt-pedagogiskt historiebruk. ...
 • Icke-bruk av historia.

Vad är Historiemissbruk?

Historiebruk – detta att använda historien för att tillfredställa vissa moraliska, politiska eller andra syften – förvandlas lätt till historiemissbruk. Tanken att historien skall bistå oss, göra oss fria, är för många en berusande känsla. Men den som är berusad av historien ser inte skogen för träden.