:

Hur använder jag Tor?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder jag Tor?
  2. Vad är The Dark Web?
  3. Hur använder man webbläsare?
  4. Vem skapade Tor browser?
  5. Var finns darknet?
  6. Vad finns på deep web?

Hur använder jag Tor?

Tor Browser ansluter till nätet via tre andra datorer och får i sista steget ”låna” en ip-adress. Det är denna ip-adress och inte den som din dator fått från din internetleverantör som andra nu kommer att se när du surfar på nätet med Tor Browser.

Vad är The Dark Web?

När man pratar om Darknet och Darkweb så är det just webbplatser som ligger på Tor eller liknande tjänster man menar. Det går att skapa sajter på Tor-nätverket som bara går att nå av den som också använder Tor. Ett separat nätverk ovanpå internet, som en vanlig surfare aldrig kan nå.

Hur använder man webbläsare?

Hur fungerar en webbläsare? En webbläsare tar dig var som helst på internet. Den hämtar information från andra delar av webben och visar den på din stationära eller mobila enhet. Informationen överförs med hjälp av Hypertext Transfer Protocol, som definierar hur text, bilder och video överförs på webben.

Vem skapade Tor browser?

Tor är en implementering av onion routing i fri mjukvara – ett slags anonymitetstjänst som ger sina användare möjlighet att kommunicera anonymt över internet. Projektet sponsrades till en början av US Naval Research Laboratory, men blev ett Electronic Frontier Foundation-projekt under 2004.

Var finns darknet?

Darknet syftar i huvudsak på de krypterade nätverk som finnsdeep web, den del av internet som inte ingår i sökmotorernas index och som därför inte kan nås med exempelvis Google. Deep web består av webbplatser med dolda IP-adresser, vilket innebär att användaren behöver särskild programvara för att kunna nå dit.

Vad finns på deep web?

Internet är uppdelat i tre olika skikt. Nästa skikt kallas för Deep web, här finns all information som är lösenordsskyddad och sekretessbelagd, så som exempelvis polisregister och bankkonton. Och längst ner återfinns Darknet som visar anonyma webbplatser där det finns såväl lagligt som olagligt innehåll.