:

Vilken olja till spikpistol?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilken olja till spikpistol?
  2. Hur smörja spikpistol?
  3. Vad är Dimsmörjolja?
  4. Hur fungerar en dimsmörjare?
  5. Vad behöver man för kompressor för spikpistol?
  6. Måste man ha Dimsmörjare?
  7. Vad för olja i kompressorn?
  8. Hur fylla på Dimsmörjare?
  9. Hur stor ska en kompressor vara?

Vilken olja till spikpistol?

Sprayolja 65ml Aerfast. Olja för spikpistol och tryckluftsverktyg, 65ml. Perfekt för verktygsväskan!

Hur smörja spikpistol?

Som alternativ till ovanstående manuella smörjningssätt kan en separat dimsmörjare monteras på tryckluftsverktygets slanganslutning, varvid utrustningen automatiskt smörjs under drift. OBS! Använd alltid skyddsutrustning vid all användning av spikpistolen.

Vad är Dimsmörjolja?

Dimsmörjolja till alla typer av tryckluftsverktyg. Används tillsammans med dimsmörjare på tryckluftverktygets slanganslutning för att ge verktyget en kontinuerlig smörjning under drift. Oljan innehåller tillsatser för att motverka oxidation.

Hur fungerar en dimsmörjare?

En dimsmörjare ser till att tryckluften som går genom får med sig en liten dimma med olja, vilket kan vara en bra funktion i applikationer där man använder tryckluftsdrivna verktyg som behövs smörjas.

Vad behöver man för kompressor för spikpistol?

Oljefria kompressorer lämpar sig bra för spikpistoler, som behöver relativt lite luft i sitt arbete, medan oljesmorda lämpar sig bra till mer luftkrävande verktyg. Man skiljer också mellan 8- och 10-barskompressorer, dvs det tryck när motorn på kompressorn slutar att mata luft till tanken.

Måste man ha Dimsmörjare?

Re: Smörja tryckluftsverktyg Men det är ingen nödvändighet om du nu inte hade tänkt att köra yrkesmässigt.. Annars kan man alltid montera dimmsmörjare på kompressorn om man kör mycket med luftverktyg som behöver en viss smörjning...

Vad för olja i kompressorn?

COMPOIL SAE 30 Rekommenderas till alla typer av mobila och stationära kolv-kompressorer där en rak singlegrade olja SAE 30 kvalité föreskrivs.

Hur fylla på Dimsmörjare?

Installera dimsmörjaren så nära arbetstället som möjligt. Fyll olja i behållaren innan systemet trycksätts. Använd ej rengöringsmedel, bromsolja eller lösningsmedel i allmänhet. För bästa smörjresulta justeras nålen så att en droppe olja erhålls per 300-600 Nl.

Hur stor ska en kompressor vara?

Satsa på en kompressor med tank på 5-15 liter och ett luftflöde runt 40-100 liter/minut. Om du använder verktyg som inte behöver ett konstant luftflöde, till exempel en dyckertpistol eller en mutterdragare för däckbyte, behöver tanken inte vara lika stor eftersom trycket hinner byggas upp mellan varje moment.