:

Hur brett mellan Vangstycken?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur brett mellan Vangstycken?
  2. Hur djupa och höga ska trappsteg vara?
  3. Hur sätter man fast Vangstycke?
  4. Hur högt Vangstycke?
  5. Kan man skarva Vangstycke?

Hur brett mellan Vangstycken?

Vangstyckena finns i olika storlekar. Stegdjupet på 25 cm är perfekt för två styck 120 mm trallvirke som plansteg. Använd minst 28 mm trall och avstånd på max c/c 60 cm mellan vangstyckena.

Hur djupa och höga ska trappsteg vara?

Steghöjden begränsas inte i normerna, men erfarenhetsmässigt är steghöjder på 170-180 mm att föredra. Stegdjupet i gånglinjen bör vara minst 250 mm. För att uppfylla barnsäkerhet i öppna trappor, får fritt vertikalt mått mellan plansteg inte överstiga 100 mm.

Hur sätter man fast Vangstycke?

Vangstyckena fästs upptill mot altanen med hjälp av vinkelbeslag av varmförzinkat stål. Nedtill skruvas vangstyckena i de ingjutna plattstålen så att avståndet mellan vangstycke och betong blir cirka 50 mm. Stödreglar skruvas mot vangstyckena. Virke till plansteg monteras med cirka 5 mm springa.

Hur högt Vangstycke?

Vangstycke – trappans sidostycken. Vilplan – mellanliggande större steg som delar av trappan. 9 mm högt.

Kan man skarva Vangstycke?

Vid stora trappsteg eller vilsteg kan man behöva skarva ihop trästyckena med hjälp av lamellfogning.