:

Hur långt kan man se med halvljus?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt kan man se med halvljus?
  2. När ska man köra med halvljus?
  3. Hur långt kan man se med helljus?
  4. Måste halvljus alltid vara tänt?
  5. Kan du behålla helljuset längst när du möter ett annat fordon?
  6. Vad kan du göra för att få bästa möjliga Siktsträcka?

Hur långt kan man se med halvljus?

Med hjälp av halvljuset kan du se mörka föremål som tidigast vid ca 20-30 meters avstånd. Om du möter en bil och blir bländad av dess strålkastare kan siktsträckan bli mycket kortare.

När ska man köra med halvljus?

Vitt ljus framåt I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda annat ljus. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt. Med annat ljus menas ljus från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare.

Hur långt kan man se med helljus?

Helljuset är två strålkastare framtill på bilen som lyser med vitt ljus. Det får vara tänt samtidigt som alla andra ljus. Helljuset lyser upp vägen ungefär 150 meter, men egentligen når ljuset mycket längre och kan få en reflex att synas på över 400 meter.

Måste halvljus alltid vara tänt?

SVAR: I Sverige gäller fortfarande ”halvljuslagen” som infördes den 1 oktober 1977 och har sen dess bidragit till ökad trafiksäkerhet. Föreskriven belysning ska alltid vara tänd vid färd på väg. Halvljuset får ersättas av varsellyktor eller dimstrålkastare i dagsljus med god sikt.

Kan du behålla helljuset längst när du möter ett annat fordon?

Var kan man behålla helljuset på längre än vanligt utan att blända mötande fordon? Du kan oftast behålla helljuset på lite längre vid möte i vänsterkurvor eftersom ditt helljus då inte träffar det mötande fordonet direkt.

Vad kan du göra för att få bästa möjliga Siktsträcka?

För att förstärka ljuset ytterligare kan man montera olika extraljus på bilen. Extraljus får inte kombineras med halvljus, utan ska användas i de situationer då helljus är tillåtet. Exempel på extraljus: Fjärrljus: Förstärker ljuset framåt och ger en längre siktsträcka.