:

Varför funkar inte NETGEAR router?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Varför funkar inte NETGEAR router?
 2. Hur använder man NETGEAR?
 3. Hur kopplar man in en NETGEAR router?
 4. Hur installerar man NETGEAR Extender?
 5. Vilka lampor ska lysa på routern NETGEAR?
 6. Kan inte logga in på Netgear Extender?
 7. Vad betyder symbolerna på router?

Varför funkar inte NETGEAR router?

Om alla kablar sitter fast ordentligt och lysdioderna lyser på rätt sätt följer du dessa steg: Stäng av routern och slå på den igen. Om du fortfarande inte kan logga in på routern utför du en fabriksåterställning. Se återställa en NETGEAR-hemrouter till fabriksinställningarna.

Hur använder man NETGEAR?

Många NETGEAR trådlösa routrar har en knapp för att stänga av eller slå på den trådlösa (Wi-Fi) signalen. Om den är av, tryck och håll WIRELESS (Wi-Fi) knappen i ca 5 sekunder och kontrollera lysdioden igen. Den Wi-Fi-knappens placering och utseende skiljer sig från varje router modell.

Hur kopplar man in en NETGEAR router?

Anslut en Ethernet kabel från modemet till Internetporten på routern (gul kabel i kopplingskartan). Anslut en Ethernet kabel från datorn någon av LANportarna på routern (går kabel på kopplingskartan). Koppla in back-up batteriet (om något) och starta upp modemet. Vänta till alla lampor lyser stabilt.

Hur installerar man NETGEAR Extender?

Hur ansluter jag Range Extender till den trådlösa routern

 1. Slå på din Extender. ...
 2. Titta efter det trådlösa nätverket NETGEAR_EXT på din trådlösa dator. ...
 3. När du har anslutits till extendern öppnar du en webbläsare och startar Smart Wizard-guiden.
 4. Välj språk och klicka på Fortsätt.

Vilka lampor ska lysa på routern NETGEAR?

 • Om strömlampan lyser grönt innebär det att routern är klar. ...
 • Om du har en fast orange strömlampa, utför routern självtest diagnostik och försöker starta.
 • Om lysdioden blinkar gult, är firmware uppgradering eller reset knappen nedtrykt.
 • Om du har en blinkande strömlampa, betyder det att firmwaren för routern är skadad.

Kan inte logga in på Netgear Extender?

Återställ din NETGEAR WiFi Extender till fabriksinställningarna. För att göra detta, tryck och håll in resetknappen på sidan av enheten i 7 sekunder. Anslut trådlöst till NETGEAR_EXT på en enhet.

Vad betyder symbolerna på router?

Om du har en fast orange strömlampa, utför routern självtest diagnostik och försöker starta. Om lysdioden blinkar gult, är firmware uppgradering eller reset knappen nedtrykt. Om du har en blinkande strömlampa, betyder det att firmwaren för routern är skadad.