:

Får man använda motorsåg?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Får man använda motorsåg?
 2. Hur man använder en motorsåg?
 3. Varför ska man ha motorsågskörkort?
 4. Hur farligt är motorsåg?
 5. Vad kostar Motorsågsutbildning?
 6. Får man köra röjsåg utan körkort?
 7. Hur sköter man en motorsåg?
 8. Hur stänger man av en motorsåg?
 9. Hur svårt är det att ta motorsågskörkort?
 10. Hur gammal måste man vara för att få köra motorsåg?
 11. Hur länge varar ett motorsågskörkort?
 12. Vad krävs för att använda röjsåg?
 13. Måste man ha utbildning för att köra röjsåg?

Får man använda motorsåg?

Numera är det krav på att den som använder motorsåg i sitt yrkesarbete ska ha motorsågskörkort. Även du som jobbar i din egen skog kan behöva det. Körkortet kan vara nödvändigt även för skogsägare som jobbar privat i sin egen skog eller hjälper någon annan i skogen, samt för medlemmar i en samfällighet.

Hur man använder en motorsåg?

Grundregler vid arbete med motorsåg Tumgreppet Håll stadigt i sågens båda handtag. Tummar och fingrar ska omsluta handtagen. Det är mycket viktigt att hålla vänsterhandens tumme under främre handtaget för att kunna reducera effekten av ett eventullt kast. Närkontakt Var inte rädd för sågen!

Varför ska man ha motorsågskörkort?

Alla som har en tanke på att använda sig av en motorsåg rekommenderas att ta ett motorsågskörkort då man får lära sig viktig teori och praktik vid användning. Annars behöver alla som inte använder en motorsåg på sin egen mark ett motorsågskörkort.

Hur farligt är motorsåg?

Det är mycket som kan vara farligt med motorsåg, inte minst i skogen vid fällning, kvistning och kapning. Särskilt vindfällor kan bokstavligt talat vara rena dödsfällan.

Vad kostar Motorsågsutbildning?

Det finns en rad olika kurser för att ta motorsågskörkort som skiljer sig i längd och pris. Det som brukar kosta pengar är utbildning, litteratur, prov, körkortsavgift samt eventuellt utrustningshyra. Kostnaden för att ta motorsågskörkort på nivå A/B är normalt ca kr.

Får man köra röjsåg utan körkort?

Den som arbetar med en röjsåg ska ha genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet.

Hur sköter man en motorsåg?

Lär känna din motorsåg

 1. KONTROLLERA KEDJESPÄNNINGEN Kedjan ska vara så pass spänd att du inte kan dra den ur spåret på svärdet. ...
 2. KONTROLLERA GASSPÄRR/REGLAGE Låsknappen (gasspärren) ovanpå handtaget trycks ner. ...
 3. KONTROLLERA KEDJEFÅNGAREN Kedjefångaren är den lilla krok, som sitter på sågen – precis under kedjan.

Hur stänger man av en motorsåg?

#134593. mån , 93 Får den för lite soppa så får du öppna L-skruven en aning. Om den får för mycket får du stänga skruven en aning. Alternativet är helt enkelt att ställa upp tomgågngen med T-skruven, eftersom sågen startar bra.

Hur svårt är det att ta motorsågskörkort?

Vilka förkunskapskrav finns för olika nivåer? En förutsättning för godkänt motorsågskörkort är att korrekt skyddsutrustning och godkänd motorsåg används. Det är alltid en fördel om den lägre nivån har examinerats innan utbildning på nästa nivå påbörjas, men detta är inget krav på alla nivåer.

Hur gammal måste man vara för att få köra motorsåg?

Klockan 8 – 9 är ok när du vill föra oväsen Det verkar också gå en skiljelinje mellan de som bor i lägenhet och de som bor i hus. Lägenhetsinnehavarna är generellt lite mer senstartade, antagligen för att man vet hur väl oljud går igenom tunna lägenhetsväggar.

Hur länge varar ett motorsågskörkort?

Det finns inte en specifik giltighetstid för motorsågskörkort. Ansvaret ligger på arbetsgivaren att se till att du har tillräcklig kunskap eller om repetitionsutbildning behövs. På körkortet står vilket datum det utfärdades och om man vill kan man lägga till en rad giltighetstid men detta är inget krav.

Vad krävs för att använda röjsåg?

För att arbeta med röjsåg ska du ha gått en utbildning för den typen av arbete som du ska utföra. Du ska ha kunskaper om arbetet. Arbetar du på din egen fastighet finns det inga krav på utbildning men det är en god investering.

Måste man ha utbildning för att köra röjsåg?

För företagen blir det en övergångsperiod för de nya reglerna. De har fram till sista december 2014 på sig att genomföra de nödvändiga utbildningarna. Den som arbetar med en röjsåg ska ha genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet.