:

Vad händer om någon förfalskar en namnteckning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om någon förfalskar en namnteckning?
  2. Vad räknas som grov urkundsförfalskning?
  3. Vad händer om man använder någon annans leg?
  4. När man utger sig för att vara någon annan?
  5. Vad är ringa urkundsförfalskning?

Vad händer om någon förfalskar en namnteckning?

Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.

Vad räknas som grov urkundsförfalskning?

Om du utan att ha rätt till det ändrar en riktig urkund genom att till exempel skriva dit någon annans namn så att urkunden hädanefter innehåller felaktiga uppgifter, kan du dömas för urkundsförfalskning om det finns en fara för att den kommer att användas som bevis i något sammanhang.

Vad händer om man använder någon annans leg?

– Många vet nog inte att det faktiskt är ett brott som kan leda till böter och fängelse. När man lånar en annan persons legitimation begår man brottet missbruk av urkund. Även den som lånar ut sitt leg gör sig skyldig till detta brott, säger Lars Blom som är stationsbefäl vid Kungsbackapolisen.

När man utger sig för att vara någon annan?

Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.

Vad är ringa urkundsförfalskning?

Vid ringa brott döms till förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet är ringa, döms för förvanskning av urkund. Är brottet grovt, döms för grov urkundsförfalskning.