:

Hur spikar man trägolv?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur spikar man trägolv?
  2. Hur fungerar en Dyckertpistol?
  3. Vilka säkerhetsföreskrifter gäller för spikpistoler?
  4. Vilka säkerhetsföreskrifter skyddsanordningar och hantering gäller för spikpistoler?
  5. Är biltemas spikpistol bra?
  6. Hur lägger man ett massivt trägolv?
  7. Vilka risker finns med att använda bultpistol?

Hur spikar man trägolv?

Spikarna slås in på skrå i 45° vinkel på brädans fjädersida och försänks med en spikdrivare (dorn). Brädornas ändspont kan limmas för tätare skarvar. Använd varmförzinkad dyckert. Observera Limma inte långsidorna.

Hur fungerar en Dyckertpistol?

Spikpistoler drivs med tryckluft, krut eller batteri, tidigare även med gas. Det finns tryckluftsdrivna pistoler för klammer eller dyckertspik, mindre maskiner kan även drivas med elektromagnetism. Till grövre bult eller fästdon drivs maskinen med drivpatroner.

Vilka säkerhetsföreskrifter gäller för spikpistoler?

Det är viktigt att du följer Arbetsmiljöverkets regelverk (AFS 1984:3) när du använder spikpistol. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla som använder spikpistoler i arbetet har rätt kunskap om användning, säkerhet och skötsel samt känner till olycksriskerna.

Vilka säkerhetsföreskrifter skyddsanordningar och hantering gäller för spikpistoler?

( AFS 1990:1) Page :3 5 13 § Vid arbete med spikpistol skall erforderlig personlig skyddsutrustning och andra skyddsanordningar användas. 14 § Vid skjutning med spikpistol skall varningsskylt sättas upp på lämpliga och väl synliga ställen om det behövs för att motverka risk för personskada.

Är biltemas spikpistol bra?

De passar extra bra för grövre arbeten såsom spikning av fasad och andra träkonstruktioner. En batteri- eller gasdriven spikpistol passar särskilt bra om du behöver arbeta i trånga utrymmen där en sladd eller slang kan ställa till problem. Dessa anses dock inte vara riktigt lika kraftfulla som den luftdrivna varianten.

Hur lägger man ett massivt trägolv?

Ett massivt trägolv från Moelven är enkelt att lägga. Beroende på underlag kan det skruvas eller limmas....Skruva fast golvet i underlaget

  1. På bjälklag och befintliga träbaserade golv rekommenderars att golvet skruvas fast i underlaget. ...
  2. Golvet kan skruvas i reglar och i fast befintligt golv, oavsett rummets storlek.

Vilka risker finns med att använda bultpistol?

Till 19 § Vid användning av bultpistol kan t ex föreligga risk för - rikoschetter - genomskjutning - splitter från sprött material - bullerskador. Bultpistolleverantören kan i regel erbjuda både teoretisk och praktisk utbildning. Beträffande minderårigs arbete med bultpistol gäller särskilda regler.