:

Hur använder man bindestreck i meningar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man bindestreck i meningar?
 2. Vad är ett pratminus Talstreck och när använder man det?
 3. Vad är avstavning?
 4. Hur skriver man med bindestreck?
 5. När används kort tankstreck?
 6. Hur gör man ett streck på tangentbordet?
 7. När används pratminus?
 8. Hur skriva talminus?
 9. Hur avstavas mycket?

Hur använder man bindestreck i meningar?

I svenskan används bindestreck bl. a. vid avstavning, för underförstådda orddelar, i tillfälliga sammansättningar och i sammansättningar med bokstav, bokstavsgrupp, siffra, tal och förkortning. Man skriver alltså g-klav, 2010-talet, 80-procentig, kabel-tv-nät, EU-ordförandeskap, Hb-värde.

Vad är ett pratminus Talstreck och när använder man det?

Tankstreck är ett skiljetecken som används i skrift för att markera paus eller emfas. Det kan ofta användas i stället för kommatecken eller semikolon, för att ge större eftertryck åt det som följer.

Vad är avstavning?

Med avstavning menas att dela ord med bindestreck mellan delarna. Det behövs när man måste byta rad inne i ett ord, till exempel för att raderna i en text ska bli ungefär lika långa. Enkla ord kan antingen avstavas enligt ordledsprincipen eller enkonsonantsprincipen. Båda principerna kan förekomma i samma text.

Hur skriver man med bindestreck?

Du kan bara använda bindestreck på det här sättet om de sammansatta orden faktiskt har en gemensam del. Det händer ibland att bindestreck smyger sig in bara för att två ord ofta används tillsammans, som i ”barn- och ungdomar”, ”små- och medelstora företag” och ”vård- och omsorg”.

När används kort tankstreck?

När används tankstreck/talstreck?

 1. Vid repliker, med ett mellanslag efter. En replik börjar alltid på en ny rad: ...
 2. Kring ett inskott, för att ge mer information. Används med mellanslag runtom: ...
 3. För att ange ett omfång eller en relation. ...
 4. För att visa på något oväntat eller skapa en paus i läsandet.

Hur gör man ett streck på tangentbordet?

Parenteser ( ) och lodrätt streck |

 1. \D (icke-numeriskt tecken)
 2. + (en eller flera gånger)
 3. (SS) (teckenkod för strandsandal)
 4. \d (numeriskt tecken)
 5. + (en eller flera gånger)

När används pratminus?

För att markera repliker Oftast markeras repliker och citat med tankstreck, därav benämningarna pratminus och talstreck. Det är det vanligaste sättet att skriva ut repliker på i journalistiska och skönlitterära texter. I andra fall kan man även använda citattecken.

Hur skriva talminus?

Hur du gör ett talstreck på tangentbordet Ett talstreck är ett långt streck – och inte ett minus -. Mac: alt + bindestreck. – I vissa ordbehandlingsprogram kan det även funka att skriva två bindestreck efter varandra, så gör datorn om det till ett talstreck.

Hur avstavas mycket?

Ordledsprincipen som innebär att man avstavar mellan ordleden: längd-skidor, skön-het, skriv-ning. Stavelseprincipen som innebär att man delar upp ordet i stavelser – oftast förs en konsonant till det senare ledet i avstavningen men det kan också vara en konsonantgrupp eller en vokal: ski-dor, skö-na, ma-skor, pi-ano.