:

När använder man kolon i text?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När använder man kolon i text?
  2. Vad står kolon för?
  3. Vad kallas skrivtecken som ska läsas som ord?
  4. Vad betyder kolon med kommatecken?
  5. Hur skriver man tankstreck på datorn?

När använder man kolon i text?

Kolon används framför direkt anföring. Till exempel: Han sade: Ge mig boken. Märk att ordet efter kolon då har versal begynnelsebokstav. Använd kolon även vid uppräkning: Parkeringsförbud gäller i följande fall: huvudled, kollektivfil och vändplats.

Vad står kolon för?

Kolon används även före uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och sammanfattningar. Då motsvarar tecknet uttryck som ”nämligen”, ”till exempel” eller ”såsom”, och normalt har man liten bokstav efter kolon (Det stod klart för honom: dörren hade brutits upp och allt var stulet.).

Vad kallas skrivtecken som ska läsas som ord?

Logogram kallas ett skrivtecken (grafem) som representerar ett morfem eller ord.

Vad betyder kolon med kommatecken?

Semikolon kan även användas i uppräkningar, i stället för kommatecken mellan de uppräknade leden. Då avskiljer det grupper av led som redan innehåller kommatecken, eller där kommatecken av annan anledning kan leda till missförstånd. Semikolon ska inte ersätta kolon före uppräkningen.

Hur skriver man tankstreck på datorn?

Hur gör jag tankstreck?

  1. Tankstreck på PC med numeriskt tangentbord. CTRL+ – på det numeriska tangentbordet.
  2. Tankstreck på laptop/bärbar PC. Om du är i Word så skriv två bindestreck (–) efter varandra, gör mellanslag och fortsätt sedan skriva. ...
  3. Tankstreck på Mac. Alt + bindestreck (-)