:

Hur kan jag ta fram linjalen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan jag ta fram linjalen?
 2. Var är linjalen i Word?
 3. Hur lägger man in tabbar i Word?
 4. Hur gör man en lodrät linje i Word?
 5. Vad är Tabbstopp?
 6. Vilka påståenden stämmer för tabbar?
 7. Hur gör man en linje i dokument?

Hur kan jag ta fram linjalen?

Visa linjaler

 1. Gå till Visa och välj Linjal.
 2. Om den lodräta linjalen inte visas kontrollerar du att du är i vyn Utskriftslayout. Om den fortfarande inte visas kan du behöva aktivera linjalen. Gå till Word > Inställningar > Visa (under Redigerings- och språkverktyg).

Var är linjalen i Word?

Gå till vyn Utskriftslayout genom att klicka på Utskriftslayout på fliken Visa. Markera kryssrutan Linjal.

Hur lägger man in tabbar i Word?

Infoga eller lägga till tabbstopp

 1. Gå till Start och välj dialogruteprogrammet Stycke .
 2. Välj Flikar.
 3. Ange ett mått i fältet Tabbläge.
 4. Välj en justering.
 5. Välj ett Ut leader-alternativ om du vill ha ett.
 6. Välj Ange.
 7. Välj OK.

Hur gör man en lodrät linje i Word?

Infoga en linje

 1. På fliken Infoga väljer du Figurer.
 2. Välj ettlinjeformat som du vill använda under Linjer.
 3. Välj en plats i dokumentet, håll ned och dra pekaren till en annan plats och släpp sedan musknappen.

Vad är Tabbstopp?

Med hjälp av tabbstopp kan du ordna text till vänster, höger, centrerat eller efter ett decimaltecken. Du kan också infoga specialtecken före en tabb automatiskt, t. ex. streck, punkter och linjer.

Vilka påståenden stämmer för tabbar?

När vi pratar tabbar i word handlar det inte om misstag – utan om att placera ut det man kallar tabbar. Man använder dem för att kunna placera saker exakt under varandra, skapa en slags kolumner.

Hur gör man en linje i dokument?

Infoga en linje

 1. På fliken Infoga väljer du Figurer.
 2. Välj ettlinjeformat som du vill använda under Linjer.
 3. Välj en plats i dokumentet, håll ned och dra pekaren till en annan plats och släpp sedan musknappen.