:

När använder man snedstreck?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När använder man snedstreck?
 2. Vad betyder två backslash?
 3. Vad betyder backslash?
 4. Vad betyder bindestreck?
 5. Är punkt specialtecken?
 6. Hur gör man snedstreck åt andra hållet?
 7. Vad betyder bindestreck i en text?
 8. Hur använder man streck?
 9. Hur får man fram backslash?
 10. Hur ska en sammanfattning återge uppsatsen?
 11. Vad bör läsaren veta om uppsatsen?
 12. Vad signalerar omvända snedstreck?
 13. Vad är den inledande delen av en vetenskaplig uppsats?

När använder man snedstreck?

Snedstreck skrivs utan mellanslag före och efter. Snedstreck har många olika innebörder: det kan betyda till exempel "och", "eller", "per", "alternativt". Eftersom det kan bli tvetydigt vad tecknet betyder ska man vara återhållsam med snedstreck i löpande text.

Vad betyder två backslash?

Tecken för parallellitet Två snedstreck efter varandra // används inom matematiken som symbol för parallellitet: Linjerna A och B är parallella – detta kan skrivas A//B (alternativt A∥B).

Vad betyder backslash?

Vad betyder backslash? (engelska, datateknisk term) se bakstreck || en b.

Vad betyder bindestreck?

I svenskan används bindestreck bl. a. vid avstavning, för underförstådda orddelar, i tillfälliga sammansättningar och i sammansättningar med bokstav, bokstavsgrupp, siffra, tal och förkortning. Man skriver alltså g-klav, 2010-talet, 80-procentig, kabel-tv-nät, EU-ordförandeskap, Hb-värde.

Är punkt specialtecken?

I reguljära uttryck är till exempel punkt (.) ett specialtecken som används för att matcha ett valfritt annat tecken. I skrivet språk används punkt (.) för att ange slutet av en mening.

Hur gör man snedstreck åt andra hållet?

Som en genväg också kan du trycka och hålla ALT sedan tryck 9 och 2 och som kommer att mata in \.

Vad betyder bindestreck i en text?

Användning. Bindestreck används till exempel vid sammansättning av två likvärdiga led (gul-blå), vid tillfälliga sammansättningar eller vid sammansättningar där ett av leden är en förkortning (tv-profil). Bindestreck kan även användas för att markera att flera ord i ett uttryck hör samman: "det-var-det-jag-sa-minen".

Hur använder man streck?

När används tankstreck/talstreck?

 1. Vid repliker, med ett mellanslag efter. En replik börjar alltid på en ny rad: ...
 2. Kring ett inskott, för att ge mer information. Används med mellanslag runtom: ...
 3. För att ange ett omfång eller en relation. ...
 4. För att visa på något oväntat eller skapa en paus i läsandet.

Hur får man fram backslash?

Fan va klantigt, kollade runt på tangentbordet och märkte att backslash var på Plusset, Alt Gr +: \.

Hur ska en sammanfattning återge uppsatsen?

Ett abstract eller sammanfattning ska kortfattat återge uppsatsens innehåll så att läsaren snabbt kan skaffa sig en uppfattning om innehållet. Den ska vara utformad så att den kan läsas separat. Nyckelord eller keywords kan också hjälpa till att snabbt ge en tydlig bild av innehållet. En bra sammanfattning och nyckelord bidrar även ...

Vad bör läsaren veta om uppsatsen?

I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Vad signalerar omvända snedstreck?

Det omvända snedstrecket signalerar att det efterföljande tecknet ska tolkas bokstavligt. Exempel: Ett reguljärt uttryck som matchar IP-adressen 0.0.0.0 är 0.0.0.0 Använd omvänt snedstreck när du vill att specialtecken ska tolkas bokstavligt, till exempel:

Vad är den inledande delen av en vetenskaplig uppsats?

INLEDANDE DEL. Den inledande delen av en vetenskaplig uppsats ska innehålla titelsida, abstract/sammanfattning och innehållsförteckning. Detta för att läsaren ska få en överblick över uppsatsens struktur och innehåll.