:

Hur kopplar man in en trefasmotor?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur kopplar man in en trefasmotor?
  2. Varför använder man y D start?
  3. Vilket är förhållandet mellan värdet vid D koppling jämfört med vid Y koppling vad gäller spänningen över lasten?
  4. Hur skall en 230 400 V elmotor kopplas in i ett 400 690 V elnät?
  5. Vad är det som bestämmer motorns varvtal?

Hur kopplar man in en trefasmotor?

Re: Enfaskopplad trefasmotor Kondensatorn skall vara 80uF/kW och motorn skall D(delta)-kopplas. 230V anslutas till två av de tre polerna. Kondensatorn mellan en av 230V-polerna och den tredje polen. Effekten blir ca 75% av trefas-effekten och startmomentet blir ca 30% av motsvarande trefas-startmoment.

Varför använder man y D start?

Y/D starten används för att starta större motorer där kraftleverantören inte tillåter att man direktstartar stora motorer.

Vilket är förhållandet mellan värdet vid D koppling jämfört med vid Y koppling vad gäller spänningen över lasten?

Uf=fasspänning Uh=huvudspänning. Mellan faserna har du det som kallas huvudspänning. Fasströmmen (If) och huvudströmmen (Ih) blir här lika med varandra, i en y-koppling. I d-kopplingen har du ingen nolledare så därför blir fasspänningen lika med huvudspänningen (Uh=Uf).

Hur skall en 230 400 V elmotor kopplas in i ett 400 690 V elnät?

Små trefasmotorer är 230/400V de får startas direkt (bara tjång in på elnätet). I Sverige så kopplas de alltid i Y koppling. Delar av Norge där har man 130/230 V och då kopplas de i D koppling. STORA trefasmotorer ( över 5,5 kW eller något sådant) får INTE kopplas in direkt på elnätet, det skulle kantra.

Vad är det som bestämmer motorns varvtal?

Statorns roterande magnetfält kommer att driva rotorn med tillhörande magnetfält runt. Om motorn är obelastad, kommer rotorn att snurra med samma varvtal som statorns magnetfält, d.v.s. 3000 r/m för den 2-poliga motorn. Detta kallar vi motorns synkrona varvtal, ett varvtal som är synkront med elnä- tets.