:

Hur fungerar Turbuhaler?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Turbuhaler?
  2. Hur använder du en inhalator?
  3. Vad innebär inhalationsbehandling?
  4. Hur är det med nästäppa när man är gravid?
  5. Har du svårt att anda in inhalatorer?

Hur fungerar Turbuhaler?

1. Vad Bricanyl Turbuhaler är och vad det används för

  1. Bricanyl Turbuhaler gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.
  2. Bricanyl Turbuhaler används vid:
  3. Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär.

Hur använder du en inhalator?

Läkemedel som du inhalerar har effekt i luftrören och lungorna. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Använd din inhalator rätt Det är viktigt att du använder din inhalator på rätt sätt.

Vad innebär inhalationsbehandling?

Inhalationsbehandling innebär att läkemedel ges med inandningsluften. Läkemedlet verkar då lokalt i luftvägarna, vilket ger en snabb och bra effekt medan det blir få eventuella biverkningar av medlet. Läkaren ordinerar läkemedel och den dos som ska administreras.

Hur är det med nästäppa när man är gravid?

Därför är det viktigt att ha nära kontakt med sin läkare när man är gravid. Allergi och graviditet. Nästäppa. Allergiker som brukar besväras av nästäppa, märker ibland att symtomen förvärras under graviditeten. Det beror på att kroppens organ och vävnader ibland svullnar när man är gravid, vilket även påverkar nässlemhinnan.

Har du svårt att anda in inhalatorer?

Det finns hjälpmedel för små barn och andra som kan ha svårt att använda inhalatorer. Det är en så kallad andningsbehållare som gör det lättare att andas in sprej. Andningsbehållare finns i plast eller metall och har öppningar i båda ändarna. Fäst sprejbehållaren i ena änden och sätt den andra änden i munnen.