:

Hur gör man ett Jordtag?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man ett Jordtag?
  2. Vad är en sann jord?
  3. Måste man ha jordspett?
  4. Vad kostar ett Jordtag?
  5. Vad måste man kontrollera innan man skapar ett Jordtag?
  6. Vad är det som kontrolleras vid en Kontinuitetsmätning?
  7. Hur många jordspett behövs?
  8. Vad händer om en apparat kortsluts?

Hur gör man ett Jordtag?

Ett jordtag kan anläggas antingen genom ytjordning där ledare läggs längsmed marken, eller via djupjordning där jordelektroder drivs ned i marken. Den viktigaste egenskapen hos ett jordtag är dess resistivitet. Då markens resistivitet skiljer sig beroende på vilken jordmån som finns blir val av plats viktig.

Vad är en sann jord?

Skyddjord är dvs sannjord. alltså ansluten till tex ett vattenrör i metall som går ut i jorden. Man skyddjordar aparater som främst innerhåller höljen av metal. skulle en kabel lossna och höljet blir strömförande så går strömen genom skyddjorden istället för att människa / djur eller egendom tar skada.

Måste man ha jordspett?

En bra tumregel är att för varje joule aggregatet klarar av bör ett jordspett användas. För en optimal och mycket säker jordning går det att dra en jordtråd i stängslet. Denna jordtråd är då förbunden med den övriga jordningen.

Vad kostar ett Jordtag?

För 5–10 000 kronor kan du dessutom komplettera med ett eget jordtag. Då får du ett 97-procentigt skydd. Ett jordtag, till exempel i form av ett jordspett, gör att man kan ansluta även alla inkommande rör, exempelvis vattenrör, så att strömmen går ut i marken i stället för att åka runt i husets rörledningar.

Vad måste man kontrollera innan man skapar ett Jordtag?

Det ska dra åt sig läckströmmar som kan uppkomma vid ett fel. Kvaliteten på en jordning är beroende av framför allt tre saker: typ av jordtag skyddsledare typ av mark samt markresistansen på den, det är därför viktigt att mäta markresistansen innan ett nytt jordtag installeras.

Vad är det som kontrolleras vid en Kontinuitetsmätning?

Ett kontinuitetstest är en snabb kontroll för att se om en krets är öppen eller stängd. Endast en stängd, komplett krets (en som är påslagen) har kontinuitet. Under ett kontinuitetstest skickar en digital multimeter en liten ström genom kretsen för att mäta resistansen i kretsen.

Hur många jordspett behövs?

Tillräcklig jordning av aggregatet kräver att man använder tillräckligt många jordspett. Du behöver vanligtvis 1–6 jordspett beroende på stängslets längd och aggregatets effekt. Vid torra förhållanden och långa stängsel kan man behöva fler jordspett än rekommenderat.

Vad händer om en apparat kortsluts?

Om kablarna hamnar oskyddade intill varandra så blir resistansen vid kortslutningsstället mycket låg, och det uppstår en hastig och extrem strömökning. Strömökningen ger värmeutveckling i kablarna fram till kortslutningsstället som kan leda till överhettning och brand.