:

Är Asfaltkross miljöfarligt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är Asfaltkross miljöfarligt?
  2. När förbjöds tjärasfalt?
  3. Är asfalt miljöfarligt avfall?
  4. Var slänger man gammal asfalt?
  5. Vem tar emot asfalt?

Är Asfaltkross miljöfarligt?

Det finns flera nackdelar med asfaltkross. Produkten är inte bara i vägen och ser ful ut och helt enkelt stör, utan det anses även som miljöfarligt. Det är nämligen så att flera olika källor och tidningar har kommit fram till att asfaltkross är skadligt och att det är en riktig cancerbomb.

När förbjöds tjärasfalt?

Miljönämnden i Malmö Stad beslöt i maj 2010 att upphäva sitt beslut rörande tjärasfalt och hänvisar i stället till Naturvårdsverket, som anför att gränsen för farligt avfall går vid 300 mg/kg TS.

Är asfalt miljöfarligt avfall?

Uppbruten asfalt och tjärasfalt är generellt ett avfall och ska omhändertas på godkänt sätt. Vid hantering, återvinning eller återanvändning av asfalt måste man vara speciellt uppmärksam på förekomst av äldre tjärhaltig asfalt. Även asfalt som inte klassas som tjärasfalt innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Var slänger man gammal asfalt?

På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk. Sysav har samarbete med Myrorna, Emmaus Björkå, Emmaus Fredriksdal, Human Brigde och Lions.

Vem tar emot asfalt?

Asfalt är 100 procent återvinningsbart. NCC har lång erfarenhet av asfaltåtervinning. Genom åren har vi använt och utvecklat många olika tekniker och metoder för återvinning av asfaltgranulat. Att återvinna är ett sätt för oss att hantera några av vår tids stora problem och är därför ett av NCC:s fokusområden.